Date financiare SNN - S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Actiuni SNN
Date Financiare SNN
Dividende SNN

Bilant contabil

31-Mar-202130-Jun-202130-Sep-2021
Active imobilizate5,905,081,7275,866,250,5515,849,987,224
Imobilizari necorporale51,026,82853,993,55351,229,837
Imobilizari corporale5,706,506,4775,806,412,1805,591,087,025
Imobilizari financiare146,972,1326,094,918207,670,362
Active circulante3,071,571,6902,730,392,9992,946,459,756
Stocuri460,185,385483,360,365452,229,671
Creante190,556,330170,552,829208,466,140
Cheltuieli inregistrate in avans--0
Investitii financiare pe termen scurt--1,496,971,000
Casa si conturi la banci692,057,404728,484,919714,343,096
Alte active circulante--74,449,849
Active detinute in vederea vanzarii--0
Total Activ8,976,653,4178,596,643,5508,796,446,980
Datorii1,222,483,6441,164,060,0091,108,239,208
Datorii pe termen scurt535,073,276549,528,256528,919,551
Datorii comerciale--171,968,809
Datorii financiare--221,704,633
Alte datorii pe termen scurt--52,337,131
Provizioane (termen scurt)--69,584,185
Venituri in avans (termen scurt)99,956,57595,662,64613,324,793
Datorii pe termen lung687,410,368614,531,753579,319,657
Datorii comerciale--0
Datorii financiare--153,331,762
Alte datorii pe termen lung--106,084,885
Provizioane (termen lung)310,581,108306,504,555243,280,469
Venituri in avans (termen lung)--76,622,541
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare--0
Capitaluri proprii7,754,169,7737,432,583,5417,688,207,772
Capital social3,211,941,6833,211,941,6833,211,941,683
Prime de capital--31,474,149
Rezerve din reevaluare191,670,6021,820,339,902177,253,795
Rezultatul reportat--4,245,984,608
Alte rezerve--21,553,537
Alte elemente de capital--0
Total Pasiv8,976,653,4178,596,643,5508,796,446,980
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-2,025-

Contul de profit si pierderi

31-Mar-202130-Jun-202130-Sep-2021
Rezultat din exploatare282,701,156455,145,516754,626,980
Venituri din exploatare704,468,9311,382,534,2992,186,431,703
Cifra de afaceri687,000,6541,345,936,4642,124,661,160
Productia capitalizata--0
Variatia stocurilor--0
Alte venituri din exploatare17,468,27736,597,83561,770,543
Cheltuieli de exploatare421,767,775927,388,7831,431,804,723
Costul marfurilor vandute23,836,037123,120,275183,751,266
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele39,168,26770,934,035115,118,874
Amortizare si depreciere137,092,810277,642,431417,428,284
Cheltuieli cu personalul95,010,488193,788,929316,551,910
Alte cheltuieli de exploatare126,660,173261,903,113398,954,389
Rezultat financiar-442,0409,289,11117,294,729
Venituri din dobanzi--0
Cheltuieli cu dobanzile--0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net-442,0409,289,1110
Rezultatul extraordinar - net--0
Rezultatul brut282,259,116464,434,627771,921,709
Total Venituri719,736,3301,414,307,6542,186,431,703
Total Cheltuieli437,477,214949,873,0271,431,804,723
Impozit pe profit47,794,37479,083,200-131,314,158
Alte impozite--0
Rezultatul net234,464,742385,351,427640,607,551

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 74% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)