Date financiare SIVX - SILVANA SA CEHU SILVANIEI

Actiuni SIVX
Date Financiare SIVX
Dividende SIVX

Bilant contabil

30-Jun-201931-Dec-201930-Jun-2020
Active imobilizate-total2,025,1631,805,6361,587,089
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total1,556,0801,443,5881,041,392
Casa si conturi la banci---
Creante386,119620,080390,985
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ1,901,1601,211,656301,509
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt1,680,0832,037,5682,346,517
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete-124,003-593,980-1,285,580
Datorii Pe Termen Lung---
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total1,829,0111,089,559301,509
Capital social---
Capital subscris varsat3,748,7653,748,7653,748,765
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)12010931

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201931-Dec-201930-Jun-2020
Venituri Din Exploatare - total3,600,1817,605,010254,051
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta3,386,5247,482,366349,228
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total4,399,4419,106,2571,038,561
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare-799,260-1,501,247-784,510
EBITDA---
Venituri Financiare -total51,95178,0675,295
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total47,004110,5848,836
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 4,947-32,517-3,541
Rezultatul curent-799,260-1,533,764-784,510
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale3,652,1327,683,077259,346
Cheltuieli Totale4,446,4459,216,8411,047,397
Rezultatul Brut-794,313-1,533,764-788,051
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net-794,313-1,533,764-788,051

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)