Date financiare SIF5 - SIF OLTENIA S.A.

Actiuni SIF5
Date Financiare SIF5
Dividende SIF5

Bilant contabil

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Active imobilizate-total---
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare---
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale11,555,99611,596,40911,514,608
Imobilizari financiare---
Actiuni cotate---
Active circulante-total---
Certificate de depozit---
Depozite bancare26,602,89325,148,27827,236,730
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF4,279,5135,199,74113,023,734
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC3,598,9434,016,0154,252,073
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans---
Total Activ2,061,083,0572,147,592,0542,358,478,885
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL188,885,696201,820,173259,413,623
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii---
Datorii comerciale---
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total1,872,197,3611,945,771,8812,099,065,262
Capital social52,214,91452,214,91450,000,000
Capital subscris varsat---
Rezerve632,424,325632,424,325599,904,581
Rezerve din reevaluare7,169,7347,093,5437,017,355
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv2,061,083,0572,147,592,0542,358,478,885

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL71,754,7823,174,35634,442,056
Venituri din diferente de curs valutar-43,83638,557
Venituri din dobanzi306,07790,121109,616
Venituri din imobilizari financiare70,945,7723,040,39933,640,753
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi292,467--
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL16,701,3412,117,1745,571,588
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile2,824,554537,1561,306,168
Cheltuieli cu personalul---
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent55,053,4411,057,18228,870,468
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale71,754,7823,174,35634,442,056
Cheltuieli Totale16,701,3412,117,1745,571,588
Rezultatul Brut55,053,4411,057,18228,870,468
Impozit pe profit2,822,421-1,377,081
Rezultat Net52,231,0201,057,18227,493,387

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)