Date financiare SIF5 - SIF OLTENIA S.A.

Actiuni SIF5
Date Financiare SIF5
Dividende SIF5

Bilant contabil

30-Sep-202131-Dec-202131-Mar-2022
Numerar si echivalente de numerar4,949,7563,918,2302,975,606
Depozite bancare6,097,49514,631,529652,894
Active financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (actiuni; obligatiuni; etc)2,391,543,0662,384,310,7622,311,280,775
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere4,531,3514,652,4634,630,917
Creante diverse (incl. dividende de primit)19,199,0562,311,63763,294,241
Participatii000
Imobilizari corporale si investitii imobiliare11,382,54312,635,60712,486,755
Imobilizari necorporale000
Alte active financiare000
Alte active173,492132,101271,321
Total Activ2,437,876,7592,422,592,3292,395,592,509
Datorii247,196,814224,958,903194,656,711
Dividende de plata68,051,65245,798,98645,556,302
Datorii financiare3,083,78218,940,4802,409,720
Datorii privind impozitul pe profit169,317,929153,580,406140,427,953
Alte datorii si provizioane6,743,4516,639,0316,262,736
Capitaluri proprii2,190,679,9452,197,633,4262,200,935,798
Capital social50,000,00050,000,00050,000,000
Prime de capital000
Actiuni proprii000
Rezultat curent47,177,09637,550,73860,128,369
Rezultatul reportat616,537,444694,229,102744,055,324
Rezerve si alte rezerve618,449,062640,310,963640,225,286
Alte elemente de capital858,516,343775,542,623706,526,819
Total Pasiv2,437,876,7592,422,592,3292,395,592,509
Activ net distribubil investitorilor (VAN)---
Activ net distribubil investitorilor / nr. de actiuni emise (VUAN)---

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202131-Dec-202131-Mar-2022
Venituri din exploatare58,553,78359,825,25866,628,629
Venituri din dividende57,273,09957,273,09966,530,925
Venituri din dobanzi197,752392,111108,279
Castig /(Pierdere) neta din diferente de curs valutar58,71570,358-6,324
Castig /(Pierdere) din activele financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere932,4081,053,520-21,546
Castig /(Pierdere) din vanzarea activelor000
Alte venituri operationale91,8091,036,17017,295
Cheltuieli de exploatare8,939,41917,986,7283,173,714
Cheltuieli cu comisioanele2,213,1063,545,677683,439
Cheltuieli salariale si alte cheltuieli cu personalul000
Reluari/(constituiri) de provizioane pentru riscuri, cheltuieli si ajustari pentru deprecieri-4,902,721-10,063,1540
Alte cheltuieli de exploatare11,629,03424,504,2052,490,275
Rezultatul extraordinar - net000
Rezultatul Brut49,614,36441,838,53063,454,915
Total Venituri58,553,78359,825,25866,628,629
Total Cheltuieli8,939,41917,986,7283,173,714
Impozit pe profit2,437,2684,287,7923,326,546
Rezultat Net47,177,09637,550,73860,128,369
Alte elemente ale rezultatului global296,223,386291,237,157-56,832,582
Rezultatul global al perioadei343,400,482328,787,8953,295,787
Rezultatul global / numar de actiuni000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)