Date financiare SIF5 - SIF OLTENIA S.A.

Actiuni SIF5
Date Financiare SIF5
Dividende SIF5

Bilant contabil

31-Dec-202131-Mar-202230-Jun-2022
Numerar si echivalente de numerar16,426,2422,975,6062,901,992
Depozite bancare37,108,220652,89460,887,033
Active financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (actiuni; obligatiuni; etc)2,089,449,8032,311,280,7752,192,236,982
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere4,652,4634,630,9174,652,815
Creante diverse (incl. dividende de primit)34,018,49763,294,2413,596,772
Participatii000
Imobilizari corporale si investitii imobiliare487,881,67012,486,75512,369,942
Imobilizari necorporale000
Alte active financiare000
Alte active177,889,704271,321187,591
Total Activ2,847,426,5992,395,592,5092,276,833,127
Datorii364,220,347194,656,711148,226,299
Dividende de plata46,798,63145,556,30260,323,290
Datorii financiare22,910,2542,409,720317,507
Datorii privind impozitul pe profit147,418,888140,427,95381,390,921
Alte datorii si provizioane147,092,5746,262,7366,194,581
Capitaluri proprii2,483,206,2522,200,935,7982,128,606,828
Capital social50,000,00050,000,00050,000,000
Prime de capital000
Actiuni proprii00-2,500,000
Rezultat curent42,894,59660,128,369143,978,801
Rezultatul reportat-1,771,143,129744,055,324706,042,234
Rezerve si alte rezerve838,133,068640,225,286662,691,382
Alte elemente de capital3,323,321,717706,526,819568,394,411
Total Pasiv2,847,426,5992,395,592,5092,276,833,127
Activ net distribubil investitorilor (VAN)---
Activ net distribubil investitorilor / nr. de actiuni emise (VUAN)---

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202131-Mar-202230-Jun-2022
Venituri din exploatare325,894,14066,628,629158,526,422
Venituri din dividende54,969,17666,530,925157,509,856
Venituri din dobanzi439,193108,279835,513
Castig /(Pierdere) neta din diferente de curs valutar1,088,027-6,324-4,388
Castig /(Pierdere) din activele financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere1,053,520-21,546352
Castig /(Pierdere) din vanzarea activelor000
Alte venituri operationale268,344,22417,295185,089
Cheltuieli de exploatare276,267,8383,173,7146,987,018
Cheltuieli cu comisioanele4,101,615683,4391,481,200
Cheltuieli salariale si alte cheltuieli cu personalul000
Reluari/(constituiri) de provizioane pentru riscuri, cheltuieli si ajustari pentru deprecieri-11,042,97500
Alte cheltuieli de exploatare283,209,1982,490,2755,505,818
Rezultatul extraordinar - net000
Rezultatul Brut49,626,30263,454,915151,539,404
Total Venituri325,894,14066,628,629158,526,422
Total Cheltuieli276,267,8383,173,7146,987,018
Impozit pe profit5,925,8283,326,5467,560,603
Rezultat Net43,700,47460,128,369143,978,801
Alte elemente ale rezultatului global519,778,697-56,832,582-134,192,562
Rezultatul global al perioadei563,479,1713,295,7879,786,239
Rezultatul global / numar de actiuni000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)