Date financiare SIF5 - SIF OLTENIA S.A.

Actiuni SIF5
Date Financiare SIF5
Dividende SIF5

Bilant contabil

31-Mar-202230-Jun-202230-Sep-2022
Numerar si echivalente de numerar2,975,6062,901,9922,874,586
Depozite bancare652,89460,887,03368,543,938
Active financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (actiuni; obligatiuni; etc)2,311,280,7752,192,236,9822,013,384,108
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere4,630,9174,652,8154,228,673
Creante diverse (incl. dividende de primit)63,294,2413,596,772694,107
Participatii000
Imobilizari corporale si investitii imobiliare12,486,75512,369,94212,665,505
Imobilizari necorporale000
Alte active financiare000
Alte active271,321187,591303,200
Total Activ2,395,592,5092,276,833,1272,102,694,117
Datorii194,656,711148,226,29996,747,318
Dividende de plata45,556,30260,323,29050,544,066
Datorii financiare2,409,720317,5073,436,838
Datorii privind impozitul pe profit140,427,95381,390,92141,224,518
Alte datorii si provizioane6,262,7366,194,5811,541,896
Capitaluri proprii2,200,935,7982,128,606,8282,005,946,799
Capital social50,000,00050,000,00050,000,000
Prime de capital000
Actiuni proprii0-2,500,000-2,500,000
Rezultat curent60,128,369143,978,801175,026,395
Rezultatul reportat744,055,324706,042,234721,733,334
Rezerve si alte rezerve640,225,286662,691,382662,606,740
Alte elemente de capital706,526,819568,394,411399,080,330
Total Pasiv2,395,592,5092,276,833,1272,102,694,117
Activ net distribubil investitorilor (VAN)---
Activ net distribubil investitorilor / nr. de actiuni emise (VUAN)---

Contul de profit si pierderi

31-Mar-202230-Jun-202230-Sep-2022
Venituri din exploatare66,628,629158,526,422194,676,936
Venituri din dividende66,530,925157,509,856192,707,858
Venituri din dobanzi108,279835,5132,125,137
Castig /(Pierdere) neta din diferente de curs valutar-6,324-4,388-1,673
Castig /(Pierdere) din activele financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere-21,546352-423,790
Castig /(Pierdere) din vanzarea activelor000
Alte venituri operationale17,295185,089269,404
Cheltuieli de exploatare3,173,7146,987,01810,448,033
Cheltuieli cu comisioanele683,4391,481,2002,330,248
Cheltuieli salariale si alte cheltuieli cu personalul000
Reluari/(constituiri) de provizioane pentru riscuri, cheltuieli si ajustari pentru deprecieri00-4,825,373
Alte cheltuieli de exploatare2,490,2755,505,81812,943,158
Rezultatul extraordinar - net000
Rezultatul Brut63,454,915151,539,404184,228,903
Total Venituri66,628,629158,526,422194,676,936
Total Cheltuieli3,173,7146,987,01810,448,033
Impozit pe profit3,326,5467,560,6039,202,508
Rezultat Net60,128,369143,978,801175,026,395
Alte elemente ale rezultatului global-56,832,582-134,192,562-287,904,658
Rezultatul global al perioadei3,295,7879,786,239-112,878,263
Rezultatul global / numar de actiuni000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 79% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)