Date financiare SIF3 - SIF TRANSILVANIA S.A.

Actiuni SIF3
Date Financiare SIF3
Dividende SIF3

Bilant contabil

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Active imobilizate-total177,101,1871,300,360,2741,388,072,780
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare---
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale89,98697,92284,601
Imobilizari corporale15,596,80715,376,29614,475,239
Imobilizari financiare161,283,0021,284,886,0561,373,512,940
Actiuni cotate---
Active circulante-total1,125,616,81681,152,34575,539,503
Certificate de depozit---
Depozite bancare---
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF70,509,23079,336,78874,072,021
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF1,022,189,788--
Cheltuieli in avans320,312388,103-
Total Activ1,302,718,0031,381,512,6191,463,612,283
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL129,906,875137,983,513144,254,888
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii---
Datorii comerciale---
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total1,172,871,5521,243,917,2091,319,357,395
Capital social216,244,380216,244,380216,244,380
Capital subscris varsat---
Rezerve656,772,596656,772,596691,314,508
Rezerve din reevaluare229,856,675272,978,139292,511,030
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv1,302,778,4271,381,900,7221,463,612,283

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL54,036,650671,08573,767,570
Venituri din diferente de curs valutar---
Venituri din dobanzi629,891201,847315,347
Venituri din imobilizari financiare39,997,694--
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL18,786,411-20,514,94414,184,152
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi-373,711--
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile1,599,114470,146956,701
Cheltuieli cu personalul10,848,1502,373,1109,863,003
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent---
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale54,036,650671,08573,767,570
Cheltuieli Totale18,786,411-20,514,94414,184,152
Rezultatul Brut35,250,23921,186,02959,583,418
Impozit pe profit-1,941,978779,4641,312,728
Rezultat Net37,192,21720,406,56558,270,690

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)