Date financiare SIF3 - TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.

Actiuni SIF3
Date Financiare SIF3
Dividende SIF3

Bilant contabil

31-Dec-202130-Jun-202230-Sep-2022
Numerar si echivalente de numerar47,862,48733,237,59532,786,331
Depozite bancare000
Active financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (actiuni; obligatiuni; etc)711,396,334675,325,309609,752,244
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere706,841,055691,812,733671,887,796
Creante diverse (incl. dividende de primit)000
Participatii000
Imobilizari corporale si investitii imobiliare14,800,52812,848,18113,227,269
Imobilizari necorporale120,024134,565108,789
Alte active financiare9,303,97913,625,1228,766,569
Alte active1,605,1856,165,94010,171,193
Total Activ1,491,929,5921,433,149,4451,346,700,191
Datorii111,766,93977,295,53965,968,725
Dividende de plata000
Datorii financiare42,595,52442,525,56339,120,860
Datorii privind impozitul pe profit14,587,916884,485662,533
Alte datorii si provizioane54,583,49933,885,49126,185,332
Capitaluri proprii1,380,162,6521,355,853,9061,280,731,467
Capital social216,244,380216,244,380216,244,380
Prime de capital000
Actiuni proprii-4,522,164-4,522,164-4,762,749
Rezultat curent000
Rezultatul reportat206,411,822195,521,845187,435,556
Rezerve si alte rezerve957,778,614941,545,887874,750,322
Alte elemente de capital4,250,0007,063,9587,063,958
Total Pasiv1,491,929,5911,433,149,4451,346,700,192
Activ net distribubil investitorilor (VAN)---
Activ net distribubil investitorilor / nr. de actiuni emise (VUAN)---

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202130-Jun-202230-Sep-2022
Venituri din exploatare128,191,57080,938,45973,272,732
Venituri din dividende32,915,65289,420,28099,960,179
Venituri din dobanzi648,723200,2671,197,544
Castig /(Pierdere) neta din diferente de curs valutar000
Castig /(Pierdere) din activele financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere87,550,963-8,915,891-34,736,534
Castig /(Pierdere) din vanzarea activelor000
Alte venituri operationale7,076,232233,8036,851,543
Cheltuieli de exploatare32,697,84813,935,53720,371,896
Cheltuieli cu comisioanele2,058,1201,121,3011,555,057
Cheltuieli salariale si alte cheltuieli cu personalul20,482,0836,164,1659,647,545
Reluari/(constituiri) de provizioane pentru riscuri, cheltuieli si ajustari pentru deprecieri000
Alte cheltuieli de exploatare10,157,6456,650,0719,169,294
Rezultatul extraordinar - net000
Rezultatul Brut95,493,72267,002,92252,900,836
Total Venituri128,191,57080,938,45973,272,732
Total Cheltuieli32,697,84813,935,53720,371,896
Impozit pe profit-1,117,772-1,772,395-2,167,919
Rezultat Net96,611,49468,775,31755,068,755
Alte elemente ale rezultatului global113,602,075-95,898,023-157,073,313
Rezultatul global al perioadei210,213,569-27,122,706-102,004,558
Rezultatul global / numar de actiuni000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 79% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)