Date financiare SIF3 - TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.

Actiuni SIF3
Date Financiare SIF3
Dividende SIF3

Bilant contabil

30-Jun-202130-Sep-202131-Dec-2021
Numerar si echivalente de numerar74,072,021109,956,25447,862,487
Depozite bancare-00
Active financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (actiuni; obligatiuni; etc)-717,911,945711,396,334
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere1,373,512,940660,439,166706,841,055
Creante diverse (incl. dividende de primit)-00
Participatii-00
Imobilizari corporale si investitii imobiliare14,475,23914,345,32014,800,528
Imobilizari necorporale84,601107,145120,024
Alte active financiare-7,032,3709,303,979
Alte active-1,136,3391,605,185
Total Activ1,463,612,2831,510,928,5391,491,929,592
Datorii144,254,888153,410,481111,766,939
Dividende de plata-00
Datorii financiare-83,953,37142,595,524
Datorii privind impozitul pe profit-10,188,72414,587,916
Alte datorii si provizioane-59,268,38654,583,499
Capitaluri proprii1,319,357,3951,357,518,0581,380,162,652
Capital social216,244,380216,244,380216,244,380
Prime de capital-00
Actiuni proprii-0-4,522,164
Rezultat curent-00
Rezultatul reportat-135,244,549206,411,822
Rezerve si alte rezerve983,825,5381,001,224,982957,778,614
Alte elemente de capital-4,804,1474,250,000
Total Pasiv1,463,612,2831,510,928,5391,491,929,591
Activ net distribubil investitorilor (VAN)---
Activ net distribubil investitorilor / nr. de actiuni emise (VUAN)---

Contul de profit si pierderi

30-Jun-202130-Sep-202131-Dec-2021
Venituri din exploatare73,767,57076,961,527128,191,570
Venituri din dividende-32,915,65232,915,652
Venituri din dobanzi315,347450,179648,723
Castig /(Pierdere) neta din diferente de curs valutar-00
Castig /(Pierdere) din activele financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere-42,884,38487,550,963
Castig /(Pierdere) din vanzarea activelor-00
Alte venituri operationale-711,3127,076,232
Cheltuieli de exploatare14,184,15220,138,95632,697,848
Cheltuieli cu comisioanele956,7011,485,7112,058,120
Cheltuieli salariale si alte cheltuieli cu personalul9,863,00313,760,54620,482,083
Reluari/(constituiri) de provizioane pentru riscuri, cheltuieli si ajustari pentru deprecieri-00
Alte cheltuieli de exploatare-4,892,69910,157,645
Rezultatul extraordinar - net-00
Rezultatul Brut59,583,41856,822,57195,493,722
Total Venituri73,767,57076,961,527128,191,570
Total Cheltuieli14,184,15220,138,95632,697,848
Impozit pe profit1,312,7281,384,418-1,117,772
Rezultat Net58,270,69055,438,15396,611,494
Alte elemente ale rezultatului global-142,078,762113,602,075
Rezultatul global al perioadei-197,516,915210,213,569
Rezultatul global / numar de actiuni-00

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)