Date financiare SIF1 - SIF BANAT CRISANA S.A.

Actiuni SIF1
Date Financiare SIF1
Dividende SIF1

Bilant contabil

31-Mar-202230-Jun-202230-Sep-2022
Numerar si echivalente de numerar97,010,291246,245,778200,761,053
Depozite bancare28,075,25700
Active financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (actiuni; obligatiuni; etc)1,648,877,2421,507,515,5481,382,041,408
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere1,617,148,4111,582,227,6991,511,304,527
Creante diverse (incl. dividende de primit)000
Participatii000
Imobilizari corporale si investitii imobiliare16,722,70516,659,83916,587,001
Imobilizari necorporale664,826600,986538,816
Alte active financiare41,681,72410,610,74817,909,385
Alte active217,951187,578158,597
Total Activ3,450,398,4073,364,048,1763,129,300,787
Datorii173,990,935199,848,439133,235,039
Dividende de plata030,450,60310,104,126
Datorii financiare14,278,75032,894,82013,219,643
Datorii privind impozitul pe profit159,682,988136,222,809109,215,975
Alte datorii si provizioane29,197280,207695,295
Capitaluri proprii3,276,407,4723,164,199,7362,996,065,745
Capital social51,542,23651,542,23651,542,236
Prime de capital000
Actiuni proprii-21,363,229-21,363,229-21,363,229
Rezultat curent000
Rezultatul reportat1,105,935,706768,624,348763,512,686
Rezerve si alte rezerve2,140,260,0232,364,818,0442,201,250,114
Alte elemente de capital32,736578,3371,123,938
Total Pasiv3,450,398,4073,364,048,1753,129,300,784
Activ net distribubil investitorilor (VAN)---
Activ net distribubil investitorilor / nr. de actiuni emise (VUAN)---

Contul de profit si pierderi

31-Mar-202230-Jun-202230-Sep-2022
Venituri din exploatare-30,210,66931,080,58829,381,743
Venituri din dividende32,900,487127,011,857166,177,167
Venituri din dobanzi829,7842,793,5695,749,773
Castig /(Pierdere) neta din diferente de curs valutar-261,846-296,296-193,502
Castig /(Pierdere) din activele financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere-63,686,667-99,005,511-142,932,553
Castig /(Pierdere) din vanzarea activelor000
Alte venituri operationale7,573576,969580,858
Cheltuieli de exploatare4,670,1519,621,53614,450,793
Cheltuieli cu comisioanele1,029,0072,146,6203,218,439
Cheltuieli salariale si alte cheltuieli cu personalul000
Reluari/(constituiri) de provizioane pentru riscuri, cheltuieli si ajustari pentru deprecieri000
Alte cheltuieli de exploatare3,641,1447,474,91611,232,354
Rezultatul extraordinar - net000
Rezultatul Brut-34,880,82021,459,05214,930,950
Total Venituri-30,210,66931,080,58829,381,743
Total Cheltuieli4,670,1519,621,53614,450,793
Impozit pe profit1,372,7019,077,1307,660,691
Rezultat Net-36,253,52112,381,9227,270,259
Alte elemente ale rezultatului global-103,829,026-234,767,202-398,335,133
Rezultatul global al perioadei-140,082,547-222,385,280-391,064,874
Rezultatul global / numar de actiuni000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 79% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)