Date financiare SIF1 - SIF BANAT CRISANA S.A.

Actiuni SIF1
Date Financiare SIF1
Dividende SIF1

Bilant contabil

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
Active imobilizate-total1,011,210,0671,205,984,5032,888,912,261
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare105,959--
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale16,965,048-16,210,504
Imobilizari financiare993,286,423-2,871,684,511
Actiuni cotate---
Active circulante-total1,615,996,4611,627,576,746198,306,624
Certificate de depozit---
Depozite bancare---
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF225,051,636150,710,816198,306,624
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans---
Total Activ2,627,206,5282,833,561,2493,087,218,885
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL132,333,321153,866,952173,021,435
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii---
Datorii comerciale---
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total2,480,762,6452,729,904,6912,914,197,451
Capital social51,746,07251,746,07251,542,236
Capital subscris varsat---
Rezerve1,167,804,845--
Rezerve din reevaluare1,176,569--
ACTIV NET2,624,536,099--
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)5--
Total Pasiv2,613,095,9662,883,771,6433,087,218,886

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL-27,889,593120,500,6221,433,218
Venituri din diferente de curs valutar2,055,6282,156,143566,188
Venituri din dobanzi7,568,7008,889,199851,661
Venituri din imobilizari financiare49,237,37085,778,801874
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi-84,833,416-14,495
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL13,874,79028,472,943-94,960,658
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile2,803,7998,794,8111,463,971
Cheltuieli cu personalul--3,852,508
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---100,277,137
Rezultatul curent-41,764,38494,183,82296,393,876
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale-27,889,593-1,433,218
Cheltuieli Totale13,874,790--94,960,658
Rezultatul Brut-41,764,384-96,393,876
Impozit pe profit665,2762,061,416-1,630,655
Rezultat Net-42,429,65992,122,40694,763,222

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: [email protected]
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)