Date financiare SIF1 - SIF BANAT CRISANA S.A.

Actiuni SIF1
Date Financiare SIF1
Dividende SIF1

Bilant contabil

30-Sep-202131-Dec-202131-Mar-2022
Numerar si echivalente de numerar325,154,887260,126,53097,010,291
Depozite bancare79,193,28379,232,23028,075,257
Active financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (actiuni; obligatiuni; etc)1,491,598,2401,559,352,3991,648,877,242
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere1,604,449,1261,680,415,6091,617,148,411
Creante diverse (incl. dividende de primit)000
Participatii000
Imobilizari corporale si investitii imobiliare16,076,40616,793,58216,722,705
Imobilizari necorporale717,744725,329664,826
Alte active financiare49,205,55310,514,50541,681,724
Alte active128,479225,875217,951
Total Activ3,566,523,7183,607,386,0593,450,398,407
Datorii204,789,792191,259,774173,990,935
Dividende de plata000
Datorii financiare8,491,92611,008,48014,278,750
Datorii privind impozitul pe profit196,280,922179,957,876159,682,988
Alte datorii si provizioane16,944293,41829,197
Capitaluri proprii3,361,733,9263,416,126,2853,276,407,472
Capital social51,542,23651,542,23651,542,236
Prime de capital000
Actiuni proprii0-21,363,229-21,363,229
Rezultat curent000
Rezultatul reportat1,070,850,6261,140,789,8981,105,935,706
Rezerve si alte rezerve2,237,463,7562,245,488,3782,140,260,023
Alte elemente de capital1,877,308-330,99832,736
Total Pasiv3,566,523,7183,607,386,0593,450,398,407
Activ net distribubil investitorilor (VAN)---
Activ net distribubil investitorilor / nr. de actiuni emise (VUAN)---

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202131-Dec-202131-Mar-2022
Venituri din exploatare350,135,098423,838,416-30,210,669
Venituri din dividende122,805,794130,451,72632,900,487
Venituri din dobanzi2,446,5814,737,208829,784
Castig /(Pierdere) neta din diferente de curs valutar2,214,0872,274,798-261,846
Castig /(Pierdere) din activele financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere222,311,898285,316,488-63,686,667
Castig /(Pierdere) din vanzarea activelor000
Alte venituri operationale356,7381,058,1967,573
Cheltuieli de exploatare14,935,36427,498,0924,670,151
Cheltuieli cu comisioanele3,942,0245,109,1301,029,007
Cheltuieli salariale si alte cheltuieli cu personalul000
Reluari/(constituiri) de provizioane pentru riscuri, cheltuieli si ajustari pentru deprecieri000
Alte cheltuieli de exploatare10,993,34022,388,9623,641,144
Rezultatul extraordinar - net000
Rezultatul Brut335,199,734396,340,324-34,880,820
Total Venituri350,135,098423,838,416-30,210,669
Total Cheltuieli14,935,36427,498,0924,670,151
Impozit pe profit13,603,1949,339,2191,372,701
Rezultat Net321,596,540387,001,105-36,253,521
Alte elemente ale rezultatului global307,981,924320,541,254-103,829,026
Rezultatul global al perioadei629,578,464707,542,359-140,082,547
Rezultatul global / numar de actiuni110

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)