Date financiare SIF1 - SIF BANAT CRISANA S.A.

Actiuni SIF1
Date Financiare SIF1
Dividende SIF1

Bilant contabil

31-Mar-202130-Jun-202130-Sep-2021
Numerar si echivalente de numerar198,306,624287,950,418325,154,887
Depozite bancare--79,193,283
Active financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (actiuni; obligatiuni; etc)--1,491,598,240
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere2,871,684,5113,048,006,5901,604,449,126
Creante diverse (incl. dividende de primit)--0
Participatii--0
Imobilizari corporale si investitii imobiliare16,210,50416,140,73116,076,406
Imobilizari necorporale--717,744
Alte active financiare--49,205,553
Alte active--128,479
Total Activ3,087,218,8853,353,021,9223,566,523,718
Datorii173,021,435199,070,595204,789,792
Dividende de plata--0
Datorii financiare--8,491,926
Datorii privind impozitul pe profit--196,280,922
Alte datorii si provizioane--16,944
Capitaluri proprii2,914,197,4513,153,951,3273,361,733,926
Capital social51,542,23651,542,23651,542,236
Prime de capital--0
Actiuni proprii--0
Rezultat curent--0
Rezultatul reportat--1,070,850,626
Rezerve si alte rezerve--2,237,463,756
Alte elemente de capital--1,877,308
Total Pasiv3,087,218,8863,353,021,9223,566,523,718
Activ net distribubil investitorilor (VAN)---
Activ net distribubil investitorilor / nr. de actiuni emise (VUAN)---

Contul de profit si pierderi

31-Mar-202130-Jun-202130-Sep-2021
Venituri din exploatare1,433,218238,656,050350,135,098
Venituri din dividende87429,189,950122,805,794
Venituri din dobanzi851,6611,859,6842,446,581
Castig /(Pierdere) neta din diferente de curs valutar566,188579,7912,214,087
Castig /(Pierdere) din activele financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere--222,311,898
Castig /(Pierdere) din vanzarea activelor--0
Alte venituri operationale14,495-356,738
Cheltuieli de exploatare-94,960,65810,551,29614,935,364
Cheltuieli cu comisioanele1,463,9712,760,0023,942,024
Cheltuieli salariale si alte cheltuieli cu personalul3,852,5087,791,2940
Reluari/(constituiri) de provizioane pentru riscuri, cheltuieli si ajustari pentru deprecieri--0
Alte cheltuieli de exploatare-100,277,137-10,993,340
Rezultatul extraordinar - net--0
Rezultatul Brut96,393,876228,104,755335,199,734
Total Venituri1,433,218238,656,050350,135,098
Total Cheltuieli-94,960,65810,551,29614,935,364
Impozit pe profit-1,630,65511,171,895-13,603,194
Rezultat Net94,763,222216,932,860321,596,540
Alte elemente ale rezultatului global--307,981,924
Rezultatul global al perioadei--629,578,464
Rezultatul global / numar de actiuni--1

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 74% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)