Date financiare SFG - Sphera Franchise Group S.A.

Domeniu: Tutun/alimente
Actiuni SFG
Date Financiare SFG
Dividende SFG

Bilant contabil

31-Mar-202130-Jun-202130-Sep-2021
Active imobilizate517,956,000521,230,000530,730,000
Imobilizari necorporale60,348,00060,209,000308,640,000
Imobilizari corporale202,113,000208,299,000214,343,000
Imobilizari financiare7,378,0007,528,0007,747,000
Active circulante144,489,000153,318,000143,689,000
Stocuri9,823,00011,097,00011,758,000
Creante15,099,00014,988,00018,412,000
Cheltuieli inregistrate in avans2,838,0003,299,0003,141,000
Investitii financiare pe termen scurt--0
Casa si conturi la banci116,729,000123,934,000110,378,000
Alte active circulante--0
Active detinute in vederea vanzarii--0
Total Activ662,445,000674,548,000674,419,000
Datorii516,414,000525,765,000539,540,000
Datorii pe termen scurt233,079,000220,419,000239,935,000
Datorii comerciale114,832,000124,600,000137,636,000
Datorii financiare118,247,00095,819,000102,299,000
Alte datorii pe termen scurt--0
Provizioane (termen scurt)--0
Venituri in avans (termen scurt)-6,9820
Datorii pe termen lung283,335,000305,346,000299,605,000
Datorii comerciale1,189,000793,000398,000
Datorii financiare278,427,000300,419,000202,487,000
Alte datorii pe termen lung--96,720,000
Provizioane (termen lung)--0
Venituri in avans (termen lung)--0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare--0
Capitaluri proprii146,031,000148,783,000134,877,000
Capital social581,990,000581,990,000581,990,000
Prime de capital---519,998,000
Rezerve din reevaluare--0
Rezultatul reportat--73,999,000
Alte rezerve---917,000
Alte elemente de capital---197,000
Total Pasiv662,445,000674,548,000674,417,000
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-136-

Contul de profit si pierderi

31-Mar-202130-Jun-202130-Sep-2021
Rezultat din exploatare3,113,00011,042,00033,527,000
Venituri din exploatare211,428,000444,544,000728,719,000
Cifra de afaceri211,428,000444,544,000728,719,000
Productia capitalizata--0
Variatia stocurilor--0
Alte venituri din exploatare--0
Cheltuieli de exploatare196,169,000408,346,000695,192,000
Costul marfurilor vandute--0
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele69,498,000143,535,000236,241,000
Amortizare si depreciere22,680,00044,458,00067,241,000
Cheltuieli cu personalul47,759,000102,197,000162,290,000
Alte cheltuieli de exploatare56,232,000118,156,000229,420,000
Rezultat financiar-6,088,000-9,960,000-14,292,000
Venituri din dobanzi--0
Cheltuieli cu dobanzile--0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net-6,088,000-9,960,000-14,292,000
Rezultatul extraordinar - net--0
Rezultatul brut-2,974,9991,082,00019,235,000
Total Venituri211,430,000444,586,000728,719,000
Total Cheltuieli214,405,000443,504,000709,484,000
Impozit pe profit135,000996,000-3,667,000
Alte impozite--1,769,000
Rezultatul net-3,109,99985,00021,133,000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 74% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)