Date financiare SFG - Sphera Franchise Group S.A.

Domeniu: Tutun/alimente
Actiuni SFG
Date Financiare SFG
Dividende SFG

Bilant contabil

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
Active imobilizate-total509,524,000511,170,000517,956,000
Imobilizari corporale199,509,000200,645,000202,113,000
Imobilizari financiare8,587,0007,017,0007,378,000
Imobilizari necorporale64,210,00060,983,00060,348,000
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total145,534,000153,654,000144,489,000
Casa si conturi la banci113,318,000121,913,000116,729,000
Creante19,488,00018,530,00015,099,000
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri9,922,00011,099,0009,823,000
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans2,806,0002,112,0002,838,000
Total Activ655,058,000664,824,000662,445,000
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt217,370,000230,230,000233,079,000
Comerciale116,024,000117,937,000114,832,000
Financiare101,345,000112,293,000118,247,000
Active circulante nete / datorii curente nete-98,789,995-
Datorii Pe Termen Lung289,836,000285,450,000283,335,000
Comerciale-1,567,0001,189,000
Financiare286,464,000280,742,000278,427,000
Venituri in Avans-2,341-
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total147,853,000149,144,000146,031,000
Capital social581,990,000581,990,000581,990,000
Capital subscris varsat-581,990,100-
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv655,058,000664,824,000662,445,000
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-110-

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202031-Dec-202031-Mar-2021
Venituri Din Exploatare - total502,445,000711,523,000211,428,000
Alte venituri din exploatare-726,000-
Cifra de afaceri neta502,445,000710,797,000211,428,000
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total499,155,000708,445,000196,169,000
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale63,410,00085,770,00022,680,000
Alte cheltuieli de exploatare165,214,000240,213,00056,232,000
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale 164,520,000232,338,00069,498,000
Cheltuieli cu personalul106,011,000150,124,00047,759,000
Rezultatul Din Exploatare3,292,0003,078,0003,113,000
EBITDA---
Venituri Financiare -total182,000237,0002,000
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total13,953,00017,410,0006,090,000
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -13,771,000-17,173,000-6,088,000
Rezultatul curent-10,479,000-14,095,000-2,975,000
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale502,627,000711,760,000211,430,000
Cheltuieli Totale513,106,000725,855,000214,405,000
Rezultatul Brut-10,479,000-14,095,000-2,974,999
Impozit pe profit218,000-4,508,000135,000
Alte impozite---
Rezultat Net-10,698,000-9,587,000-3,109,999

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: [email protected]
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)