Date financiare ROTY - ROTRANS S.A.

Actiuni ROTY
Date Financiare ROTY
Dividende ROTY

Bilant contabil

31-Dec-200331-Dec-200431-Dec-2005
Active imobilizate-total876,610849,525915,525
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total184,672241,664246,191
Casa si conturi la banci---
Creante131,223179,018108,821
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ1,061,2821,091,1891,161,716
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt897,009786,121722,001
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete-705,536-543,715-475,810
Datorii Pe Termen Lung0129,806169,894
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans000
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total171,074176,004269,821
Capital social---
Capital subscris varsat310,060310,060310,060
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)615451

Contul de profit si pierderi

31-Dec-200331-Dec-200431-Dec-2005
Venituri Din Exploatare - total1,947,0582,349,6192,606,091
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta1,621,5912,342,4322,504,798
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total1,847,3942,282,8472,569,634
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare99,66466,77236,457
EBITDA---
Venituri Financiare -total1349,67040
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total94,84359,38134,246
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -94,709-49,711-34,206
Rezultatul curent4,95517,0622,251
Venituri extraordinare000
Cheltuieli extraordinare000
Rezultatul extraordinar000
Venituri Totale1,947,1922,359,2892,606,131
Cheltuieli Totale1,942,2372,342,2272,603,880
Rezultatul Brut4,95517,0622,251
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net6404,9301,101

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)