Date financiare ROCE - ROMCARBON SA BUZAU

Domeniu: Masini unelte
Actiuni ROCE
Date Financiare ROCE
Dividende ROCE

Bilant contabil

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Active imobilizate-total152,917,942150,847,181178,046,798
Imobilizari corporale125,530,013123,474,859150,469,752
Imobilizari financiare27,085,19227,085,18227,132,906
Imobilizari necorporale302,737287,140444,140
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total78,460,89397,804,629108,310,093
Casa si conturi la banci17,588,59810,886,7578,541,186
Creante37,435,31857,384,18052,669,439
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri22,285,76928,457,57444,513,865
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ231,378,835248,651,810286,427,736
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt67,799,59186,402,215105,950,203
Comerciale26,129,53242,737,85942,098,363
Financiare37,277,22839,319,57454,515,121
Active circulante nete / datorii curente nete10,651,932-11,894,108
Datorii Pe Termen Lung25,668,47723,540,80338,865,670
Comerciale---
Financiare6,420,4725,368,81812,673,743
Venituri in Avans13,168,58610,314,51712,009,105
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli--446,038
Capitaluri proprii -total137,910,767138,508,792141,611,864
Capital social26,412,21026,412,21026,412,210
Capital subscris varsat26,412,210-26,412,210
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv231,378,835248,651,810286,427,736
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)803-817

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Venituri Din Exploatare - total183,229,10163,382,183163,089,099
Alte venituri din exploatare663,5461,108,9702,910,373
Cifra de afaceri neta182,851,59261,224,757154,935,051
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor-843,3481,048,4565,243,675
Cheltuieli de Exploatare -total180,550,59462,291,773158,782,496
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale10,202,8332,523,4647,452,482
Alte cheltuieli de exploatare15,084,0383,790,6799,702,906
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale 117,623,98946,048,201104,614,407
Cheltuieli cu personalul37,639,7349,929,42937,294,803
Rezultatul Din Exploatare2,678,5071,090,4104,306,601
EBITDA---
Venituri Financiare -total760,04247,95959,336
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total2,729,006751,7031,680,442
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -1,355,128-703,744745,233
Rezultatul curent1,323,379386,6675,051,834
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale191,607,449-128,524,261
Cheltuieli Totale190,500,048-124,729,545
Rezultatul Brut1,323,379386,6675,051,834
Impozit pe profit466,866-90,418548,478
Alte impozite---
Rezultat Net856,513296,2484,503,356

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)