Date financiare RMAH - FARMACEUTICA REMEDIA SA DEVA

Domeniu: Farmaceutice
Actiuni RMAH
Date Financiare RMAH
Dividende RMAH

Bilant contabil

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Active imobilizate-total40,288,63438,951,37139,736,337
Imobilizari corporale36,520,28137,246,43437,959,461
Imobilizari financiare2,340,1551,387,7861,253,236
Imobilizari necorporale338,426317,151523,642
din care: Terenuri si constructii---
Participatii5,316-5,316
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total202,940,419206,678,371190,654,259
Casa si conturi la banci34,350,41438,537,62726,846,478
Creante130,201,753128,739,172125,002,926
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri35,077,18839,401,57238,804,856
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans1,236,574833,9211,670,283
Total Activ244,465,628246,463,663232,060,879
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt162,380,977168,281,546167,470,006
Comerciale159,154,7832,338,9244,311,638
Financiare-165,942,622163,158,368
Active circulante nete / datorii curente nete26,206,188-7,027,823
Datorii Pe Termen Lung2,246,7392,246,7392,254,692
Comerciale-2,246,7392,254,692
Financiare---
Venituri in Avans---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli-00
Capitaluri proprii -total79,837,91375,935,37962,336,181
Capital social10,921,20910,921,2099,860,311
Capital subscris varsat10,921,209-9,860,311
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv244,465,628246,463,663232,060,879
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)54-57

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Venituri Din Exploatare - total482,803,508110,600,516219,635,554
Alte venituri din exploatare41,325,403263,330734,110
Cifra de afaceri neta441,478,105110,337,186218,901,444
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total439,938,344107,691,287214,558,867
Ajustari privind provizioanele408,691--
Ajustari de valoare privind activele circulante1,133,396--
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale1,071,301140,879667,017
Alte cheltuieli de exploatare15,995,2522,126,5484,327,841
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)399,816,634100,192,716199,122,249
Cheltuieli cu materii prime si materiale 2,780,798553,7211,050,204
Cheltuieli cu personalul27,575,6624,677,4239,391,557
Rezultatul Din Exploatare42,865,1642,909,2295,076,687
EBITDA---
Venituri Financiare -total312,15082,64092,808
Venituri din dobanzi18,4947,72714,132
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total406,11784,194150,609
Cheltuieli privind dobanzile102,77600
Rezultatul Financiar -93,967-1,554-57,801
Rezultatul curent42,771,1972,907,6755,018,886
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale483,115,658110,683,155219,728,361
Cheltuieli Totale440,344,461107,775,481214,709,476
Rezultatul Brut42,771,1972,907,6755,018,886
Impozit pe profit4,992,361445,490811,997
Alte impozite---
Rezultat Net37,778,8362,462,1844,206,888

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)