Date financiare PRDI - PRODHART SA IASI

Actiuni PRDI
Date Financiare PRDI
Dividende PRDI

Bilant contabil

30-Jun-202031-Dec-202030-Jun-2021
Active imobilizate1,134,3231,206,8751,166,442
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Active circulante1,590,4601,147,461818,376
Stocuri---
Creante39,68257,39799,403
Cheltuieli inregistrate in avans---
Investitii financiare pe termen scurt---
Casa si conturi la banci---
Alte active circulante---
Active detinute in vederea vanzarii---
Total Activ2,724,7832,354,3361,984,818
Datorii122,87675,27169,965
Datorii pe termen scurt47,22041,17648,717
Datorii comerciale---
Datorii financiare---
Alte datorii pe termen scurt---
Provizioane (termen scurt)---
Venituri in avans (termen scurt)27,14116,4265,711
Datorii pe termen lung75,65634,09521,248
Datorii comerciale---
Datorii financiare---
Alte datorii pe termen lung---
Provizioane (termen lung)---
Venituri in avans (termen lung)---
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare---
Capitaluri proprii2,574,7662,262,6391,909,142
Capital social2,105,5162,105,5162,105,516
Prime de capital---
Rezerve din reevaluare---
Rezultatul reportat---
Alte rezerve---
Alte elemente de capital---
Total Pasiv2,724,7832,354,3361,984,818
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)433

Contul de profit si pierderi

30-Jun-202031-Dec-202030-Jun-2021
Rezultat din exploatare-81,466-393,140-352,918
Venituri din exploatare191,112321,447115,859
Cifra de afaceri180,397299,158105,144
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Alte venituri din exploatare---
Cheltuieli de exploatare272,578714,587468,777
Costul marfurilor vandute---
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele---
Amortizare si depreciere---
Cheltuieli cu personalul---
Alte cheltuieli de exploatare---
Rezultat financiar-742-1,195472
Venituri din dobanzi---
Cheltuieli cu dobanzile---
Alte venituri si cheltuieli financiare - net---
Rezultatul extraordinar - net---
Rezultatul brut-82,208-394,335-352,446
Total Venituri191,112321,447116,699
Total Cheltuieli273,320715,782469,145
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultatul net-82,208-394,335-353,497

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)