Dividende POLICOLOR S.A. ( PCL )

Domeniu: Vopsele

Dividend yield PCL - ultimii 5 ani

Anul Divid. yield
2020n/a
2019n/a
2018n/a
2017n/a
2016n/a

Dividende PCL 2005

Dividendele acordate de POLICOLOR S.A. pe 2005.
Data AGA: 05/03/2006
Data inregistrare: 05/17/2006
Dividend PCL pe 2005

Observatii: nu se acorda dividend
Viziteaza dividende 2005 pentru dividendele acordate pe 2005 de alte companii listate la BVB

Dividende PCL 2001

Dividendele acordate de POLICOLOR S.A. pe 2001.
Data AGA: 02/20/2002
Data inregistrare: 02/15/2002
Dividend PCL pe 2001

Observatii: Nu se vor repartiza dividende actionarilor.
Viziteaza dividende 2001 pentru dividendele acordate pe 2001 de alte companii listate la BVB

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)