Date financiare PCL - POLICOLOR S.A.

Domeniu: Vopsele
Actiuni PCL
Date Financiare PCL
Dividende PCL

Bilant contabil

31-Mar-200830-Jun-200830-Sep-2008
Active imobilizate-total87,650,21886,918,26384,728,045
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total76,525,76996,474,69786,049,338
Casa si conturi la banci---
Creante34,926,30448,702,87045,300,231
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ164,175,987183,392,960170,777,383
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt55,645,70772,077,27358,339,357
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete21,208,68924,609,61327,952,077
Datorii Pe Termen Lung2,992,9312,619,2382,347,390
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans189,479182,505175,531
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total104,038,819107,766,971109,198,039
Capital social---
Capital subscris varsat7,125,7487,125,7487,125,748
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)594631638

Contul de profit si pierderi

31-Mar-200830-Jun-200830-Sep-2008
Venituri Din Exploatare - total33,879,03096,586,120162,798,550
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta35,376,80699,185,630165,869,797
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total34,066,03793,630,260157,304,548
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare-187,0072,955,8605,494,002
EBITDA---
Venituri Financiare -total600,8452,058,8223,804,888
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total2,021,5682,975,0085,802,002
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -1,420,723-916,186-1,997,114
Rezultatul curent-1,607,7302,039,6743,496,888
Venituri extraordinare000
Cheltuieli extraordinare000
Rezultatul extraordinar000
Venituri Totale34,479,87598,644,942166,603,438
Cheltuieli Totale36,087,60596,605,268163,106,550
Rezultatul Brut-1,607,7302,039,6743,496,888
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net-1,607,7302,039,6743,496,888

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)