Date financiare ONE - ONE UNITED PROPERTIES

Actiuni ONE
Date Financiare ONE
Dividende ONE

Bilant contabil

31-Dec-202131-Mar-202230-Jun-2022
Active imobilizate1,507,899,5861,924,680,9212,122,320,937
Imobilizari necorporale19,853,68420,012,80634,508,475
Imobilizari corporale16,994,40818,766,16021,470,071
Imobilizari financiare1,471,051,4941,885,901,9552,066,342,391
Active circulante1,284,831,2861,408,738,1681,426,364,318
Stocuri343,768,561308,465,534337,905,238
Creante319,886,847348,482,725429,905,896
Cheltuieli inregistrate in avans19,517,26945,149,25150,970,956
Investitii financiare pe termen scurt000
Casa si conturi la banci508,392,161566,191,401467,504,739
Alte active circulante93,266,448140,449,257140,077,489
Active detinute in vederea vanzarii000
Total Activ2,792,730,8723,333,419,0893,548,685,255
Datorii1,149,063,2671,389,953,5711,427,506,822
Datorii pe termen scurt569,360,693647,179,699640,709,989
Datorii comerciale123,584,928173,899,144147,240,830
Datorii financiare34,794,39144,660,17363,885,151
Alte datorii pe termen scurt409,835,519425,062,471421,836,163
Provizioane (termen scurt)000
Venituri in avans (termen scurt)1,145,8553,557,9117,747,845
Datorii pe termen lung579,702,574742,773,872786,796,833
Datorii comerciale000
Datorii financiare397,768,233509,450,195539,244,880
Alte datorii pe termen lung181,369,429232,412,583246,654,380
Provizioane (termen lung)564,912911,094897,573
Venituri in avans (termen lung)000
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare000
Capitaluri proprii1,643,667,6051,943,465,5182,121,178,433
Capital social514,828,059514,828,059514,828,059
Prime de capital4,307,7824,307,7820
Rezerve din reevaluare000
Rezultatul reportat797,166,355956,968,2741,058,911,455
Alte rezerve1,390,17911,437,35959,168,093
Alte elemente de capital325,975,230455,924,044488,270,826
Total Pasiv2,792,730,8723,333,419,0893,548,685,255
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)---

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202131-Mar-202230-Jun-2022
Rezultat din exploatare611,698,400212,666,964392,661,759
Venituri din exploatare1,097,475,193346,463,265671,823,495
Cifra de afaceri1,097,475,193346,463,265671,823,495
Productia capitalizata000
Variatia stocurilor000
Alte venituri din exploatare000
Cheltuieli de exploatare485,776,793133,796,301279,161,736
Costul marfurilor vandute433,650,570113,362,435196,885,219
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele000
Amortizare si depreciere000
Cheltuieli cu personalul32,894,47010,445,90061,920,862
Alte cheltuieli de exploatare19,231,7539,987,96620,355,655
Rezultat financiar-8,179,191-4,694,337-2,829,716
Venituri din dobanzi000
Cheltuieli cu dobanzile000
Alte venituri si cheltuieli financiare - net-8,179,191-4,694,337-2,829,716
Rezultatul extraordinar - net000
Rezultatul brut603,519,209207,972,627389,832,043
Total Venituri1,111,142,100348,743,499680,109,019
Total Cheltuieli507,622,891140,770,872290,276,976
Impozit pe profit97,121,66841,591,05142,026,209
Alte impozite000
Rezultatul net506,397,541166,381,576347,805,834

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)