Date financiare ONE - ONE UNITED PROPERTIES

Actiuni ONE
Date Financiare ONE
Dividende ONE

Bilant contabil

31-Mar-202230-Jun-202230-Sep-2022
Active imobilizate1,924,680,9212,122,320,9372,355,544,334
Imobilizari necorporale20,012,80634,508,47534,508,967
Imobilizari corporale18,766,16021,470,07121,780,624
Imobilizari financiare1,885,901,9552,066,342,3912,299,254,743
Active circulante1,408,738,1681,426,364,3181,751,952,964
Stocuri308,465,534337,905,238303,484,763
Creante348,482,725429,905,896550,457,677
Cheltuieli inregistrate in avans45,149,25150,970,95656,285,163
Investitii financiare pe termen scurt000
Casa si conturi la banci566,191,401467,504,739694,715,933
Alte active circulante140,449,257140,077,489147,009,428
Active detinute in vederea vanzarii000
Total Activ3,333,419,0893,548,685,2554,107,497,298
Datorii1,389,953,5711,427,506,8221,659,988,138
Datorii pe termen scurt647,179,699640,709,989764,023,029
Datorii comerciale173,899,144147,240,830202,941,811
Datorii financiare44,660,17363,885,151165,497,645
Alte datorii pe termen scurt425,062,471421,836,163385,674,319
Provizioane (termen scurt)000
Venituri in avans (termen scurt)3,557,9117,747,8459,909,254
Datorii pe termen lung742,773,872786,796,833895,965,109
Datorii comerciale000
Datorii financiare509,450,195539,244,880632,951,442
Alte datorii pe termen lung232,412,583246,654,380261,628,544
Provizioane (termen lung)911,094897,5731,385,123
Venituri in avans (termen lung)000
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare000
Capitaluri proprii1,943,465,5182,121,178,4332,447,509,160
Capital social514,828,059514,828,059555,422,788
Prime de capital4,307,7820213,122,328
Rezerve din reevaluare000
Rezultatul reportat956,968,2741,058,911,4551,126,975,588
Alte rezerve11,437,35959,168,09361,227,176
Alte elemente de capital455,924,044488,270,826490,761,280
Total Pasiv3,333,419,0893,548,685,2554,107,497,298
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)---

Contul de profit si pierderi

31-Mar-202230-Jun-202230-Sep-2022
Rezultat din exploatare212,666,964392,661,759482,891,341
Venituri din exploatare346,463,265671,823,495908,827,315
Cifra de afaceri346,463,265671,823,495908,827,315
Productia capitalizata000
Variatia stocurilor000
Alte venituri din exploatare000
Cheltuieli de exploatare133,796,301279,161,736425,935,974
Costul marfurilor vandute113,362,435196,885,219312,773,139
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele000
Amortizare si depreciere000
Cheltuieli cu personalul10,445,90061,920,86275,351,391
Alte cheltuieli de exploatare9,987,96620,355,65537,811,444
Rezultat financiar-4,694,337-2,829,716-3,401,430
Venituri din dobanzi000
Cheltuieli cu dobanzile000
Alte venituri si cheltuieli financiare - net-4,694,337-2,829,716-3,401,430
Rezultatul extraordinar - net000
Rezultatul brut207,972,627389,832,043479,489,911
Total Venituri348,743,499680,109,019919,429,575
Total Cheltuieli140,770,872290,276,976439,939,664
Impozit pe profit41,591,05142,026,20958,417,617
Alte impozite000
Rezultatul net166,381,576347,805,834421,072,294

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 79% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)