Date financiare ONE - ONE UNITED PROPERTIES

Actiuni ONE
Date Financiare ONE
Dividende ONE

Bilant contabil

30-Sep-202131-Dec-202131-Mar-2022
Active imobilizate1,096,216,6731,507,899,5861,924,680,921
Imobilizari necorporale19,891,88919,853,68420,012,806
Imobilizari corporale15,437,44716,994,40818,766,160
Imobilizari financiare1,060,887,3371,471,051,4941,885,901,955
Active circulante1,286,266,8461,284,831,2861,408,738,168
Stocuri370,637,555343,768,561308,465,534
Creante208,222,904319,886,847348,482,725
Cheltuieli inregistrate in avans20,605,32419,517,26945,149,251
Investitii financiare pe termen scurt000
Casa si conturi la banci604,156,604508,392,161566,191,401
Alte active circulante82,644,45993,266,448140,449,257
Active detinute in vederea vanzarii000
Total Activ2,382,483,5192,792,730,8723,333,419,089
Datorii1,011,246,9661,149,063,2671,389,953,571
Datorii pe termen scurt560,392,240569,360,693647,179,699
Datorii comerciale127,313,289123,584,928173,899,144
Datorii financiare19,875,89534,794,39144,660,173
Alte datorii pe termen scurt413,203,056409,835,519425,062,471
Provizioane (termen scurt)000
Venituri in avans (termen scurt)01,145,8553,557,911
Datorii pe termen lung450,854,726579,702,574742,773,872
Datorii comerciale000
Datorii financiare313,485,867397,768,233509,450,195
Alte datorii pe termen lung136,566,201181,369,429232,412,583
Provizioane (termen lung)802,658564,912911,094
Venituri in avans (termen lung)000
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare000
Capitaluri proprii1,371,236,5521,643,667,6051,943,465,518
Capital social286,015,588514,828,059514,828,059
Prime de capital233,120,2524,307,7824,307,782
Rezerve din reevaluare000
Rezultatul reportat614,797,030797,166,355956,968,274
Alte rezerve01,390,17911,437,359
Alte elemente de capital237,303,682325,975,230455,924,044
Total Pasiv2,382,483,5182,792,730,8723,333,419,089
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)---

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202131-Dec-202131-Mar-2022
Rezultat din exploatare247,782,238611,698,400212,666,964
Venituri din exploatare628,214,0641,097,475,193346,463,265
Cifra de afaceri624,311,2121,097,475,193346,463,265
Productia capitalizata000
Variatia stocurilor000
Alte venituri din exploatare3,902,85200
Cheltuieli de exploatare380,431,826485,776,793133,796,301
Costul marfurilor vandute342,508,705433,650,570113,362,435
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele000
Amortizare si depreciere000
Cheltuieli cu personalul032,894,47010,445,900
Alte cheltuieli de exploatare37,923,12119,231,7539,987,966
Rezultat financiar-8,958,782-8,179,191-4,694,337
Venituri din dobanzi000
Cheltuieli cu dobanzile000
Alte venituri si cheltuieli financiare - net-8,958,782-8,179,191-4,694,337
Rezultatul extraordinar - net480,85000
Rezultatul brut239,304,306603,519,209207,972,627
Total Venituri628,694,9141,111,142,100348,743,499
Total Cheltuieli389,390,608507,622,891140,770,872
Impozit pe profit48,148,93297,121,66841,591,051
Alte impozite000
Rezultatul net191,155,374506,397,541166,381,576

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)