Date financiare ONE - ONE UNITED PROPERTIES

Actiuni ONE
Date Financiare ONE
Dividende ONE

Bilant contabil

30-Jun-202031-Dec-202030-Jun-2021
Active imobilizate-total1,048,574,4081,048,574,4081,003,512,178
Imobilizari corporale16,077,14216,077,14216,127,865
Imobilizari financiare1,439,3401,439,340966,742,091
Imobilizari necorporale164,707164,70720,642,222
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total655,180,191655,180,1911,043,838,270
Casa si conturi la banci170,971,646170,971,646350,036,808
Creante175,424,992175,424,992203,683,917
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri257,348,157257,348,157408,664,625
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans545,370545,37012,778,595
Total Activ1,703,754,5991,703,754,5992,047,350,448
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt587,346,923587,346,923567,716,270
Comerciale390,543,452390,543,452119,921,085
Financiare196,803,471196,803,47114,518,148
Active circulante nete / datorii curente nete---
Datorii Pe Termen Lung292,376,274292,376,274520,684,461
Comerciale---
Financiare292,376,274292,376,274270,012,465
Venituri in Avans--0
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total824,031,402824,031,402958,949,717
Capital social259,824,598259,824,598260,014,171
Capital subscris varsat---
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv1,703,754,5991,703,754,5992,047,350,448
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-80-

Contul de profit si pierderi

30-Jun-202031-Dec-202030-Jun-2021
Venituri Din Exploatare - total221,550,209537,436,296433,858,176
Alte venituri din exploatare432,5941,377,2871,730,667
Cifra de afaceri neta221,117,615536,059,009432,127,509
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total163,402,767320,110,510244,440,922
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante-26,413-
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare2,060,3465,871,5822,817,773
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)146,065,925-224,628,655
Cheltuieli cu materii prime si materiale -284,286,135-
Cheltuieli cu personalul-29,952,79316,233,837
Rezultatul Din Exploatare58,702,790217,325,786189,417,254
EBITDA---
Venituri Financiare -total-3,797,8747,341,885
Venituri din dobanzi--1,029,602-
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total-15,198,80214,796,170
Cheltuieli privind dobanzile-8,602,102-
Rezultatul Financiar -5,380,678-11,400,928-7,454,285
Rezultatul curent--182,223,064
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale-541,234,170441,460,156
Cheltuieli Totale-335,309,312259,237,092
Rezultatul Brut53,689,077206,658,661182,223,064
Impozit pe profit13,486,85329,722,31834,685,011
Alte impozite---
Rezultat Net40,202,224176,936,343147,538,053

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)