Date financiare MXTU - MIXT SA URICANI

Actiuni MXTU
Date Financiare MXTU
Dividende MXTU

Bilant contabil

31-Dec-2005
Active imobilizate-total296,139
Imobilizari corporale-
Imobilizari financiare-
Imobilizari necorporale-
din care: Terenuri si constructii-
Participatii-
alte investitii imobilizate-
Active circulante-total246,550
Casa si conturi la banci-
Creante11,308
Investitii financiare pe termen scurt SIF-
Stocuri-
Capital de lucru-
Cheltuieli in avans-
Total Activ542,689
Investitii pe termen lung-
Datorii Pe Termen Scurt22,131
Comerciale-
Financiare-
Active circulante nete / datorii curente nete224,419
Datorii Pe Termen Lung0
Comerciale-
Financiare-
Venituri in Avans0
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli-
Capitaluri proprii -total520,558
Capital social-
Capital subscris varsat316,785
Rezerve din reevaluare-
Total Pasiv-
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)4

Contul de profit si pierderi

31-Dec-2005
Venituri Din Exploatare - total141,272
Alte venituri din exploatare-
Cifra de afaceri neta140,388
Productia capitalizata-
Variatia stocurilor-
Cheltuieli de Exploatare -total107,597
Ajustari privind provizioanele-
Ajustari de valoare privind activele circulante-
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale-
Alte cheltuieli de exploatare-
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)-
Cheltuieli cu materii prime si materiale -
Cheltuieli cu personalul-
Rezultatul Din Exploatare33,675
EBITDA-
Venituri Financiare -total12,942
Venituri din dobanzi-
Venituri din interese de participare-
Cheltuieli Financiare -total0
Cheltuieli privind dobanzile-
Rezultatul Financiar 12,942
Rezultatul curent46,617
Venituri extraordinare0
Cheltuieli extraordinare0
Rezultatul extraordinar0
Venituri Totale154,214
Cheltuieli Totale107,597
Rezultatul Brut46,617
Impozit pe profit-
Alte impozite-
Rezultat Net41,991

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)