Date financiare MECF - MECANICA CEAHLAU

Domeniu: Masini unelte
Actiuni MECF
Date Financiare MECF
Dividende MECF

Bilant contabil

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Active imobilizate-total18,463,95418,082,65317,823,463
Imobilizari corporale17,454,06817,130,86416,871,351
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale59,95570,61960,628
din care: Terenuri si constructii---
Participatii0--
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total36,057,23739,505,00940,493,362
Casa si conturi la banci7,242,29510,492,2258,239,785
Creante5,658,2286,034,2487,627,837
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri22,103,73221,593,54323,580,622
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans40,529259,848217,924
Total Activ54,521,19257,587,66258,316,825
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt4,421,3697,099,1407,308,653
Comerciale2,083,9344,539,8415,032,833
Financiare519,960513,646505,092
Active circulante nete / datorii curente nete32,361,406-33,922,718
Datorii Pe Termen Lung2,299,0782,390,7172,493,253
Comerciale---
Financiare1,362,5831,258,5251,192,187
Venituri in Avans0-21,818
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli943,6421,030,0231,038,653
Capitaluri proprii -total47,800,74448,097,80448,514,919
Capital social23,990,84623,990,84623,990,846
Capital subscris varsat23,990,846-23,990,846
Rezerve din reevaluare-7,365,4497,299,101
Total Pasiv54,521,19257,587,66258,316,825
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)101-71

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Venituri Din Exploatare - total19,210,7468,786,28714,902,633
Alte venituri din exploatare387,18987,245211,161
Cifra de afaceri neta18,823,5578,699,04214,691,472
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total21,251,7428,189,90013,673,328
Ajustari privind provizioanele68,62586,382-229,558
Ajustari de valoare privind activele circulante-1,042,620-305,979-1,143,200
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale1,509,017412,149810,796
Alte cheltuieli de exploatare3,020,941742,2071,427,601
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)11,231,653--
Cheltuieli cu materii prime si materiale -5,886,2309,883,876
Cheltuieli cu personalul6,464,1261,368,9112,923,813
Rezultatul Din Exploatare-2,041,025596,3871,229,305
EBITDA---
Venituri Financiare -total282,03823,11443,958
Venituri din dobanzi274,04721,13040,506
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total273,688110,304146,388
Cheltuieli privind dobanzile174,21572,046106,530
Rezultatul Financiar 8,350-87,190-102,430
Rezultatul curent-2,032,675--
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale19,492,7848,809,40114,946,591
Cheltuieli Totale21,525,4308,300,20413,819,716
Rezultatul Brut-2,032,675509,1961,126,827
Impozit pe profit306,250226,389439,544
Alte impozite---
Rezultat Net-2,338,925282,807687,283

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)