Date financiare MACO - MACOFIL SA TG. JIU

Actiuni MACO
Date Financiare MACO
Dividende MACO

Bilant contabil

30-Jun-202031-Dec-202030-Jun-2021
Active imobilizate48,562,74249,023,35448,247,367
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Active circulante19,632,44026,141,66331,759,994
Stocuri---
Creante6,849,6324,390,0555,735,338
Cheltuieli inregistrate in avans---
Investitii financiare pe termen scurt---
Casa si conturi la banci---
Alte active circulante---
Active detinute in vederea vanzarii---
Total Activ68,195,18275,165,01780,007,361
Datorii22,710,15221,225,32121,482,142
Datorii pe termen scurt6,313,4816,070,2617,432,491
Datorii comerciale---
Datorii financiare---
Alte datorii pe termen scurt---
Provizioane (termen scurt)---
Venituri in avans (termen scurt)144,011124,638136,638
Datorii pe termen lung16,396,67115,155,06014,049,651
Datorii comerciale---
Datorii financiare---
Alte datorii pe termen lung---
Provizioane (termen lung)---
Venituri in avans (termen lung)---
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare---
Capitaluri proprii45,357,40253,842,42458,408,629
Capital social9,033,7489,033,74814,815,346
Prime de capital---
Rezerve din reevaluare---
Rezultatul reportat---
Alte rezerve---
Alte elemente de capital---
Total Pasiv68,195,18275,165,01780,007,361
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)216203216

Contul de profit si pierderi

30-Jun-202031-Dec-202030-Jun-2021
Rezultat din exploatare6,282,15917,424,7657,507,078
Venituri din exploatare23,900,90554,961,82226,864,674
Cifra de afaceri24,957,44752,476,02526,590,812
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Alte venituri din exploatare---
Cheltuieli de exploatare17,618,74637,537,05719,357,596
Costul marfurilor vandute---
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele---
Amortizare si depreciere---
Cheltuieli cu personalul---
Alte cheltuieli de exploatare---
Rezultat financiar-1,592,219-3,391,675-1,706,235
Venituri din dobanzi---
Cheltuieli cu dobanzile---
Alte venituri si cheltuieli financiare - net---
Rezultatul extraordinar - net---
Rezultatul brut4,689,94014,033,0905,800,843
Total Venituri23,986,09055,135,40426,960,851
Total Cheltuieli19,296,15041,102,31421,160,008
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultatul net3,896,45512,248,2864,927,556

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)