Date financiare LIH - LIFE IS HARD S.A.

Actiuni LIH
Date Financiare LIH
Dividende LIH

Bilant contabil

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Active imobilizate-total7,006,31519,911,14533,221,254
Imobilizari corporale381,8951,613,8901,622,347
Imobilizari financiare571,577571,5779,703,577
Imobilizari necorporale6,052,84317,725,67821,895,330
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total2,754,2865,432,6176,244,068
Casa si conturi la banci605,3221,458,5101,297,185
Creante2,087,2383,448,1284,103,901
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri61,726525,979842,982
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans11,52249,86253,839
Total Activ9,772,12325,393,62439,519,161
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt1,370,5144,118,16814,078,394
Comerciale332,0601,745,909-
Financiare112,377945,235-
Active circulante nete / datorii curente nete---
Datorii Pe Termen Lung1,146,3661,295,1161,217,066
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total5,093,49717,884,27122,185,387
Capital social3,000,0004,803,1806,395,740
Capital subscris varsat---
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv9,772,12325,393,62439,519,161
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)---

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Venituri Din Exploatare - total7,853,6385,724,09611,388,670
Alte venituri din exploatare640,136529,328134,129
Cifra de afaceri neta7,213,5025,194,76810,269,229
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total6,499,1605,415,85810,908,262
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale764,807206,915434,912
Alte cheltuieli de exploatare2,687,9543,134,4495,730,982
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)688,52327,84095,429
Cheltuieli cu materii prime si materiale 42,48179,30786,167
Cheltuieli cu personalul2,315,3951,967,3474,435,886
Rezultatul Din Exploatare1,354,478308,239480,408
EBITDA---
Venituri Financiare -total2,8261332,336
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total43,70810,68729,087
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -40,882-10,554-26,751
Rezultatul curent1,313,596297,684453,657
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale7,856,4645,724,22911,391,006
Cheltuieli Totale6,542,8685,426,54510,937,349
Rezultatul Brut1,313,596297,685453,657
Impozit pe profit192,64455,65986,494
Alte impozite---
Rezultat Net1,120,953242,026367,163

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)