Date financiare LIH - LIFE IS HARD S.A.

Actiuni LIH
Date Financiare LIH
Dividende LIH

Bilant contabil

30-Sep-202131-Dec-202131-Mar-2022
Active imobilizate33,146,67837,508,07433,950,274
Imobilizari necorporale21,720,26423,645,72722,655,031
Imobilizari corporale1,722,8371,525,5601,591,666
Imobilizari financiare9,703,57712,336,7879,703,577
Active circulante7,113,16524,135,83924,973,808
Stocuri1,098,6491,090,3871,445,741
Creante4,652,87216,767,21717,704,748
Cheltuieli inregistrate in avans53,48656,66967,900
Investitii financiare pe termen scurt000
Casa si conturi la banci1,308,1586,221,5665,755,419
Alte active circulante000
Active detinute in vederea vanzarii000
Total Activ40,259,84361,643,91358,924,083
Datorii10,983,22423,134,02328,792,844
Datorii pe termen scurt7,819,5543,109,7348,646,330
Datorii comerciale1,179,7723,109,7341,225,528
Datorii financiare925,31801,456,298
Alte datorii pe termen scurt5,714,46405,964,504
Provizioane (termen scurt)000
Venituri in avans (termen scurt)000
Datorii pe termen lung3,163,67020,024,28920,146,514
Datorii comerciale000
Datorii financiare000
Alte datorii pe termen lung1,185,9545,612,2615,634,040
Provizioane (termen lung)000
Venituri in avans (termen lung)1,977,71614,412,02814,512,474
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare000
Capitaluri proprii29,276,62038,509,89030,131,240
Capital social6,855,4967,661,3446,855,496
Prime de capital18,610,50425,003,86618,610,504
Rezerve din reevaluare000
Rezultatul reportat736,2413,926,6083,926,608
Alte rezerve275,915641,027641,027
Alte elemente de capital2,798,4641,277,04597,605
Total Pasiv40,259,84461,643,91358,924,083
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)---

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202131-Dec-202131-Mar-2022
Rezultat din exploatare1,455,4921,985,116521,312
Venituri din exploatare17,394,53814,311,9147,072,431
Cifra de afaceri15,976,38812,408,0106,040,341
Productia capitalizata02,090,6120
Variatia stocurilor0-319,4410
Alte venituri din exploatare1,418,150132,7331,032,090
Cheltuieli de exploatare15,939,04612,326,7986,551,119
Costul marfurilor vandute165,50075,95816,221
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele260,198146,268107,321
Amortizare si depreciere682,946497,508251,348
Cheltuieli cu personalul7,399,3256,882,9413,387,374
Alte cheltuieli de exploatare7,431,0774,724,1232,788,855
Rezultat financiar1,570,242-92,978100,919
Venituri din dobanzi000
Cheltuieli cu dobanzile000
Alte venituri si cheltuieli financiare - net1,570,242-92,978-100,919
Rezultatul extraordinar - net000
Rezultatul brut3,025,7341,892,138420,393
Total Venituri18,964,78014,435,1687,072,431
Total Cheltuieli15,939,04612,543,0306,652,038
Impozit pe profit227,271294,86182,430
Alte impozite000
Rezultatul net2,798,4631,597,277337,963

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)