Date financiare LIDO - LIDO SA Bucuresti

Actiuni LIDO
Date Financiare LIDO
Dividende LIDO

Bilant contabil

30-Jun-201831-Dec-201930-Jun-2020
Active imobilizate20,520,38418,934,07019,472,152
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Active circulante473,5101,800,521673,417
Stocuri---
Creante84,483328,909529,626
Cheltuieli inregistrate in avans---
Investitii financiare pe termen scurt---
Casa si conturi la banci---
Alte active circulante---
Active detinute in vederea vanzarii---
Total Activ20,993,89420,734,59120,145,569
Datorii18,21544,299243,060
Datorii pe termen scurt18,21544,299237,449
Datorii comerciale---
Datorii financiare---
Alte datorii pe termen scurt---
Provizioane (termen scurt)---
Venituri in avans (termen scurt)---
Datorii pe termen lung--5,611
Datorii comerciale---
Datorii financiare---
Alte datorii pe termen lung---
Provizioane (termen lung)---
Venituri in avans (termen lung)---
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare---
Capitaluri proprii20,986,32421,767,44220,941,658
Capital social1,238,1431,238,1431,238,143
Prime de capital---
Rezerve din reevaluare---
Rezultatul reportat---
Alte rezerve---
Alte elemente de capital---
Total Pasiv20,993,89420,734,59120,145,569
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)544

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201831-Dec-201930-Jun-2020
Rezultat din exploatare-313,175-781,663-825,663
Venituri din exploatare023,9237,304
Cifra de afaceri-15,5003,387
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Alte venituri din exploatare---
Cheltuieli de exploatare313,175805,586832,967
Costul marfurilor vandute---
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele---
Amortizare si depreciere---
Cheltuieli cu personalul---
Alte cheltuieli de exploatare---
Rezultat financiar1991,878,354-121
Venituri din dobanzi---
Cheltuieli cu dobanzile---
Alte venituri si cheltuieli financiare - net---
Rezultatul extraordinar - net---
Rezultatul brut-312,9761,096,691-825,784
Total Venituri1993,480,2567,304
Total Cheltuieli313,1752,383,565833,088
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultatul net-312,9761,096,691-825,784

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)