Dividende IOR SA BUCURESTI ( IORB )

Dividend yield IORB - ultimii 5 ani

Anul Divid. yield
2021n/a
2020n/a
2019n/a
2018n/a
2017n/a

Dividende IORB 2012

Dividendele acordate de IOR SA BUCURESTI pe 2012.
Data AGA: 05/23/2013
Data inregistrare: 06/05/2013
Dividend IORB pe 2012 0.0000 brut

Observatii: Virarea catre actionari a dividentelor cuvenite, in termen de 60 de zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatilor financiare anuale, dar nu mai tarziu de sase luni de la data aprobarii.
Viziteaza dividende 2012 pentru dividendele acordate pe 2012 de alte companii listate la BVB

Dividende IORB 2011

Dividendele acordate de IOR SA BUCURESTI pe 2011.
Data AGA: 05/22/2012
Data inregistrare: 06/06/2012
Dividend IORB pe 2011 0.0003 brut

Observatii:
Viziteaza dividende 2011 pentru dividendele acordate pe 2011 de alte companii listate la BVB

Dividende IORB 2007

Dividendele acordate de IOR SA BUCURESTI pe 2007.
Data AGA: 05/08/2008
Data inregistrare: 05/23/2008
Dividend IORB pe 2007 0.0096 lei/actiune net

Observatii: Plata dividendelor cuvenite actionarilor, se va efectua in conformitate cu prevederile legale in vigoare
Viziteaza dividende 2007 pentru dividendele acordate pe 2007 de alte companii listate la BVB

Dividende IORB 2005

Dividendele acordate de IOR SA BUCURESTI pe 2005.
Data AGA: 04/20/2006
Data inregistrare: 05/08/2006
Dividend IORB pe 2005 0.0003 ron/actiune - net

Observatii: nu se specifica modalitatae de plata si termenul
Viziteaza dividende 2005 pentru dividendele acordate pe 2005 de alte companii listate la BVB

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)