Date financiare ICEV - INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE

Actiuni ICEV
Date Financiare ICEV
Dividende ICEV

Bilant contabil

30-Jun-201931-Dec-201930-Jun-2020
Active imobilizate-total4,033,9694,028,1083,703,429
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total1,177,9511,263,0791,372,561
Casa si conturi la banci---
Creante1,134,1291,231,0791,331,313
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ5,153,8585,270,9805,054,678
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt102,57864,72365,828
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete1,119,8891,242,8721,351,249
Datorii Pe Termen Lung---
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total5,153,8585,270,9805,054,678
Capital social---
Capital subscris varsat5,436,4105,436,4105,436,410
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-55

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201931-Dec-201930-Jun-2020
Venituri Din Exploatare - total52,288364,391369,219
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta52,576247,18397,219
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total168,353358,801554,323
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare-116,0655,590-185,104
EBITDA---
Venituri Financiare -total0--
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total0--
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 000
Rezultatul curent-116,0655,590-185,104
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale52,288364,391369,219
Cheltuieli Totale168,353358,801554,323
Rezultatul Brut-116,0655,590-185,104
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net-116,6201,881-188,725

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)