Date financiare IANY - 24 IANUARIE SA PLOIESTI

Actiuni IANY
Date Financiare IANY
Dividende IANY

Bilant contabil

30-Jun-202031-Dec-202030-Jun-2021
Active imobilizate39,094,36338,807,41838,615,488
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Active circulante22,426,90218,983,77828,388,692
Stocuri---
Creante3,632,6073,865,7093,654,822
Cheltuieli inregistrate in avans---
Investitii financiare pe termen scurt---
Casa si conturi la banci---
Alte active circulante---
Active detinute in vederea vanzarii---
Total Activ61,521,26557,791,19667,004,180
Datorii26,459,67422,675,95531,957,069
Datorii pe termen scurt25,360,94521,276,11830,826,728
Datorii comerciale---
Datorii financiare---
Alte datorii pe termen scurt---
Provizioane (termen scurt)---
Venituri in avans (termen scurt)1,910,8551,745,2601,588,908
Datorii pe termen lung1,098,7291,399,8371,130,341
Datorii comerciale---
Datorii financiare---
Alte datorii pe termen lung---
Provizioane (termen lung)---
Venituri in avans (termen lung)---
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare---
Capitaluri proprii33,270,56533,434,91333,605,242
Capital social1,220,6351,220,6351,220,635
Prime de capital---
Rezerve din reevaluare---
Rezultatul reportat---
Alte rezerve---
Alte elemente de capital---
Total Pasiv61,521,26557,791,19667,004,180
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)306281285

Contul de profit si pierderi

30-Jun-202031-Dec-202030-Jun-2021
Rezultat din exploatare271,366693,853429,615
Venituri din exploatare18,682,15736,623,04321,754,158
Cifra de afaceri14,725,17135,742,04119,904,787
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Alte venituri din exploatare---
Cheltuieli de exploatare18,410,79135,929,19021,324,543
Costul marfurilor vandute---
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele---
Amortizare si depreciere---
Cheltuieli cu personalul---
Alte cheltuieli de exploatare---
Rezultat financiar-238,845-503,504-235,739
Venituri din dobanzi---
Cheltuieli cu dobanzile---
Alte venituri si cheltuieli financiare - net---
Rezultatul extraordinar - net---
Rezultatul brut32,521190,349193,876
Total Venituri18,750,80636,777,01321,896,528
Total Cheltuieli18,718,28536,586,66421,702,652
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultatul net26,001190,349170,329

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)