Date financiare HUNT - IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A.

Actiuni HUNT
Date Financiare HUNT
Dividende HUNT

Bilant contabil

31-Mar-202130-Jun-202130-Sep-2021
Active imobilizate879,851825,982849,579
Imobilizari necorporale413,534380,862361,358
Imobilizari corporale70,56749,37092,471
Imobilizari financiare395,750395,750395,750
Active circulante32,243,34135,778,63040,723,344
Stocuri20,939,90121,759,21227,246,677
Creante7,005,2307,653,2868,873,631
Cheltuieli inregistrate in avans192171151
Investitii financiare pe termen scurt--3,635,000
Casa si conturi la banci1,662,684254,093967,885
Alte active circulante--0
Active detinute in vederea vanzarii--0
Total Activ33,123,38436,604,78341,572,923
Datorii23,638,78425,549,64428,093,848
Datorii pe termen scurt9,129,22211,136,69313,777,600
Datorii comerciale--13,777,600
Datorii financiare--0
Alte datorii pe termen scurt--0
Provizioane (termen scurt)--0
Venituri in avans (termen scurt)--0
Datorii pe termen lung14,509,56214,412,95114,316,248
Datorii comerciale--14,316,248
Datorii financiare--0
Alte datorii pe termen lung--0
Provizioane (termen lung)--0
Venituri in avans (termen lung)--0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare--0
Capitaluri proprii9,484,60011,055,13913,479,075
Capital social1,410,0007,050,0007,050,000
Prime de capital--0
Rezerve din reevaluare--282,000
Rezultatul reportat--1,052,083
Alte rezerve--0
Alte elemente de capital--5,094,992
Total Pasiv33,123,38436,604,78341,572,923
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)---

Contul de profit si pierderi

31-Mar-202130-Jun-202130-Sep-2021
Rezultat din exploatare1,507,6773,524,9725,989,606
Venituri din exploatare10,396,43720,759,17234,174,238
Cifra de afaceri10,395,90720,619,10834,017,116
Productia capitalizata--1,329,507
Variatia stocurilor--0
Alte venituri din exploatare530140,064157,122
Cheltuieli de exploatare8,888,76017,234,20028,184,632
Costul marfurilor vandute6,948,08813,450,43622,296,064
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele22,88432,32441,112
Amortizare si depreciere67,48695,512139,128
Cheltuieli cu personalul276,471544,043811,449
Alte cheltuieli de exploatare1,573,8313,111,8854,896,879
Rezultat financiar-230,437-444,278-114,966
Venituri din dobanzi--0
Cheltuieli cu dobanzile--0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net-230,437-444,278-114,966
Rezultatul extraordinar - net--0
Rezultatul brut1,277,2403,080,6945,874,640
Total Venituri10,643,15021,279,21234,174,238
Total Cheltuieli9,365,91018,198,51828,299,598
Impozit pe profit176,723409,638779,648
Alte impozite--0
Rezultatul net1,100,5172,671,0565,094,992

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)