Date financiare GECM - GENERALCOM SA BUCURESTI

Actiuni GECM
Date Financiare GECM
Dividende GECM

Bilant contabil

31-Dec-201531-Dec-201730-Jun-2018
Active imobilizate-total111,067,298111,276,328108,372,920
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total5,416,65014,635,98518,514,118
Casa si conturi la banci---
Creante4,982,2405,033,3086,430,266
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt11,784,49611,365,5757,158,686
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete-6,316,6083,306,21911,438,192
Datorii Pe Termen Lung2,357,2622,655,9905,042,778
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans19,45533,52732,192
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total102,355,354111,892,720114,735,904
Capital social---
Capital subscris varsat32,268,62932,268,62832,268,628
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)877
Total Activ104,750,690114,582,552119,811,112

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201531-Dec-201730-Jun-2018
Venituri Din Exploatare - total22,484,98830,742,26827,322,646
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta19,994,23420,144,6049,942,019
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total12,280,77816,060,51211,528,444
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare10,204,21014,681,75515,794,202
EBITDA---
Venituri Financiare -total296,0091,080,816689,423
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total5,579,9221,327,425541,600
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -5,283,913-246,609147,823
Rezultatul curent4,920,29714,435,14615,942,025
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale22,780,99731,823,08428,012,068
Cheltuieli Totale17,860,70017,387,93612,070,044
Rezultatul Brut4,920,29714,435,14615,942,025
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net3,478,21111,624,47912,523,769

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)