Date financiare EVER - EVERGENT INVESTMENTS S.A.

Actiuni EVER
Date Financiare EVER
Dividende EVER

Bilant contabil

30-Jun-201531-Mar-202130-Jun-2021
Active imobilizate-total845,997,4072,136,876,3792,194,492,495
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare---
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale-388,122385,246
Imobilizari corporale-11,492,48711,448,383
Imobilizari financiare-2,124,542,6932,182,291,994
Actiuni cotate---
Active circulante-total199,775,176116,943,379209,318,345
Certificate de depozit---
Depozite bancare---
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF-116,744,332-
Cheltuieli in avans---
Total Activ982,755,6332,253,819,7582,403,810,840
Venituri in Avans7,910--
DATORII -TOTAL63,314,640154,595,436178,391,049
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii---
Datorii comerciale---
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total933,211,1382,099,224,3222,225,419,791
Capital social---
Capital subscris varsat103,817,918--
Rezerve---
Rezerve din reevaluare---
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv-2,137,075,4262,403,810,840

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201531-Mar-202130-Jun-2021
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL127,469,3411,928,66866,299,276
Venituri din diferente de curs valutar---
Venituri din dobanzi-766,9661,620,802
Venituri din imobilizari financiare-880,83325,483,793
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi-280,869492,199
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL50,676,471-20,330,28513,830,802
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi-1,8003,600
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile---
Cheltuieli cu personalul-4,844,2849,191,688
Pierderi aferente creantelor legate de participatii--27,356,362-
Rezultatul curent76,792,87022,172,54152,450,270
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar0--
Venituri Totale127,469,3411,928,66866,299,276
Cheltuieli Totale50,676,471-20,320,89913,849,006
Rezultatul Brut76,792,87022,172,54152,450,270
Impozit pe profit--2,875,2583,568,132
Rezultat Net65,784,34519,297,28348,882,138

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)