Date financiare EVER - EVERGENT INVESTMENTS S.A.

Actiuni EVER
Date Financiare EVER
Dividende EVER

Bilant contabil

31-Dec-202131-Mar-202230-Jun-2022
Numerar si echivalente de numerar14,039,475258,31419,115,998
Depozite bancare181,078,97989,795,58185,932,248
Active financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (actiuni; obligatiuni; etc)1,774,863,7492,009,875,3571,767,125,948
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere325,937,896375,880,846313,926,743
Creante diverse (incl. dividende de primit)000
Participatii59,539,255072,152,477
Imobilizari corporale si investitii imobiliare153,901,43112,703,405153,151,462
Imobilizari necorporale13,942,350338,60513,613,124
Alte active financiare34,713,74822,576,71038,312,128
Alte active26,298,991395,77234,722,781
Total Activ2,584,315,8742,511,824,5902,498,052,909
Datorii202,257,189162,050,069205,988,803
Dividende de plata34,488,96233,792,39653,052,945
Datorii financiare25,890,1156,889,00027,048,629
Datorii privind impozitul pe profit131,800,020116,710,221117,169,416
Alte datorii si provizioane10,078,0924,658,4528,717,813
Capitaluri proprii2,382,058,6852,349,774,5212,292,064,106
Capital social510,105,062510,105,062510,105,062
Prime de capital000
Actiuni proprii-41,119,507-46,122,664-45,723,253
Rezultat curent000
Rezultatul reportat987,726,077992,737,5801,001,814,272
Rezerve si alte rezerve889,387,827873,127,534794,464,720
Alte elemente de capital35,959,22619,927,00931,403,305
Total Pasiv2,584,315,8742,511,824,5902,498,052,909
Activ net distribubil investitorilor (VAN)---
Activ net distribubil investitorilor / nr. de actiuni emise (VUAN)---

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202131-Mar-202230-Jun-2022
Venituri din exploatare139,904,1495,265,13691,926,653
Venituri din dividende53,882,26013,802,04480,495,207
Venituri din dobanzi4,083,1691,553,8262,766,492
Castig /(Pierdere) neta din diferente de curs valutar000
Castig /(Pierdere) din activele financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere29,873,859-10,334,511-17,011,153
Castig /(Pierdere) din vanzarea activelor658,1260-2,747
Alte venituri operationale51,406,735243,77725,678,854
Cheltuieli de exploatare89,210,8254,672,74036,444,471
Cheltuieli cu comisioanele000
Cheltuieli salariale si alte cheltuieli cu personalul44,025,1454,348,13015,398,955
Reluari/(constituiri) de provizioane pentru riscuri, cheltuieli si ajustari pentru deprecieri-3,234,124-2,383,773-2,233,653
Alte cheltuieli de exploatare48,419,8042,708,38323,279,169
Rezultatul extraordinar - net3,289,132-23,64115,074,883
Rezultatul Brut53,982,456568,75570,557,065
Total Venituri143,193,2815,265,136107,001,536
Total Cheltuieli89,210,8254,696,38136,444,471
Impozit pe profit2,064,406603,7585,222,487
Rezultat Net51,918,050-35,00365,334,578
Alte elemente ale rezultatului global400,064,691-28,115,842-83,773,678
Rezultatul global al perioadei451,982,741-28,150,845-18,439,100
Rezultatul global / numar de actiuni000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)