Date financiare ELZY - ELECTROPRECIZIA SA Sacele

Actiuni ELZY
Date Financiare ELZY
Dividende ELZY

Bilant contabil

30-Jun-202031-Dec-202030-Jun-2021
Active imobilizate-total103,516,632105,939,157102,487,741
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total17,568,17623,667,37928,793,635
Casa si conturi la banci---
Creante9,923,22816,923,82723,301,900
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ115,919,758121,761,056124,677,402
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt5,618,5247,924,2736,930,152
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete12,403,12615,821,89922,189,661
Datorii Pe Termen Lung18,902,29717,663,98316,586,631
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans68,252127,12044,338
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total96,243,465103,075,499106,753,997
Capital social---
Capital subscris varsat42,488,20242,488,20257,700,027
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)303524

Contul de profit si pierderi

30-Jun-202031-Dec-202030-Jun-2021
Venituri Din Exploatare - total12,651,33422,861,09012,874,623
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta8,529,51015,018,18211,987,322
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total11,220,86921,581,3308,084,184
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare1,430,4651,279,7604,790,439
EBITDA---
Venituri Financiare -total3,544,62111,828,1912,271,111
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total421,766756,143391,360
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 3,122,85511,072,0481,879,751
Rezultatul curent1,430,46512,351,8084,790,439
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale16,195,95534,689,28115,145,734
Cheltuieli Totale11,642,63522,337,4738,475,544
Rezultatul Brut4,553,32012,351,8086,670,190
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net4,242,55811,074,5915,676,680

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)