Date financiare ELGS - ELECTROARGES SA CURTEA DE ARGES

Actiuni ELGS
Date Financiare ELGS
Dividende ELGS

Bilant contabil

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Active imobilizate-total74,062,31476,706,56694,827,785
Imobilizari corporale52,340,28455,185,84379,667,221
Imobilizari financiare20,873,80119,351,7249,689,350
Imobilizari necorporale848,229936,2385,471,214
din care: Terenuri si constructii---
Participatii60,331-60,331
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total57,518,62256,479,18462,806,107
Casa si conturi la banci13,973,5966,776,1109,323,511
Creante32,541,88936,890,51021,328,165
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri11,003,13712,812,56416,592,835
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans--90,758
Total Activ131,580,936133,185,750157,633,892
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt66,691,16166,344,11782,023,503
Comerciale50,521,81153,185,12844,190,766
Financiare15,467,25010,496,7779,277,945
Active circulante nete / datorii curente nete-8,159,345--12,474,750
Datorii Pe Termen Lung9,184,3616,976,88115,990,254
Comerciale--14,705,626
Financiare5,980,3405,283,2173,800
Venituri in Avans1,349,5611,138,746-
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total55,705,41459,864,75259,620,135
Capital social6,976,4656,976,4656,976,465
Capital subscris varsat6,976,465-6,976,465
Rezerve din reevaluare8,592,5768,534,848-
Total Pasiv131,580,936133,185,750157,633,892
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)386-334

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Venituri Din Exploatare - total251,272,48065,717,410133,855,465
Alte venituri din exploatare4,641,499260,4151,781,474
Cifra de afaceri neta245,397,09666,702,795133,789,800
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor1,233,885-1,245,800-1,715,809
Cheltuieli de Exploatare -total247,884,32564,060,897132,726,881
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale8,443,0132,227,6014,831,444
Alte cheltuieli de exploatare28,167,9637,148,87815,320,282
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale 184,805,59947,684,24996,260,990
Cheltuieli cu personalul26,467,7507,000,16914,675,814
Rezultatul Din Exploatare3,388,1551,656,5131,128,584
EBITDA---
Venituri Financiare -total221,993209,576446,772
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total17,273,27790,886241,016
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -17,051,284118,690205,756
Rezultatul curent-13,663,1291,775,2031,334,340
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale251,494,473-134,302,237
Cheltuieli Totale265,157,602-132,967,897
Rezultatul Brut-13,663,1291,775,2031,334,340
Impozit pe profit0123,305393,595
Alte impozite---
Rezultat Net-13,663,1291,651,898930,005

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)