Date financiare EL - SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

Actiuni EL
Date Financiare EL
Dividende EL

Bilant contabil

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Active imobilizate-total6,018,458,0005,993,498,0005,971,784,000
Imobilizari corporale508,130,000504,451,000501,985,000
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale5,462,398,0005,439,287,0005,421,478,000
din care: Terenuri si constructii---
Participatii--0
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total2,043,360,0002,173,244,0001,924,895,000
Casa si conturi la banci570,929,000581,980,000316,578,000
Creante1,062,235,0001,180,860,0001,189,538,000
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri70,066,00059,223,00072,026,000
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans2,817,00014,172,00010,062,000
Total Activ8,061,818,0008,166,742,0007,896,679,000
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt1,528,837,0001,500,424,0001,450,410,000
Comerciale607,195,000583,226,000531,261,000
Financiare554,326,000526,678,000506,359,000
Active circulante nete / datorii curente nete649,446,615-724,234,560
Datorii Pe Termen Lung772,707,000848,163,000862,270,000
Comerciale---
Financiare417,171,000485,975,000486,089,000
Venituri in Avans152,559-57,508
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli19,238,00028,486,00028,868,000
Capitaluri proprii -total5,760,274,0005,818,155,0005,583,999,000
Capital social3,464,436,0003,464,436,0003,464,436,000
Capital subscris varsat3,464,435,970-3,464,435,970
Rezerve din reevaluare116,372,000111,153,000108,419,000
Total Pasiv8,061,818,0008,166,742,0007,896,679,000
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)107-108

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Venituri Din Exploatare - total6,666,522,0001,729,319,0003,338,619,000
Alte venituri din exploatare165,422,00033,096,00078,546,000
Cifra de afaceri neta6,501,100,0001,696,223,0003,260,073,000
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total6,207,128,0001,651,589,0003,223,593,000
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante-62,167,000--
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale490,918,000121,628,000242,075,000
Alte cheltuieli de exploatare993,594,000116,970,000247,989,000
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)3,905,705,00086,911,000176,919,000
Cheltuieli cu materii prime si materiale 104,577,0001,139,636,0002,166,550,000
Cheltuieli cu personalul774,501,000186,444,000390,060,000
Rezultatul Din Exploatare459,394,00077,730,000115,026,000
EBITDA---
Venituri Financiare -total9,651,0002,007,0002,107,000
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total26,736,0006,100,00013,787,000
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -17,085,000-4,093,000-11,680,000
Rezultatul curent442,309,000--
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale278,575,986-352,248,271
Cheltuieli Totale-16,725,936-25,752,939
Rezultatul Brut442,309,00073,637,000103,346,000
Impozit pe profit54,766,00015,756,00027,276,000
Alte impozite---
Rezultat Net387,543,00057,881,00076,070,000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)