Date financiare EFO - TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Domeniu: Turism
Actiuni EFO
Date Financiare EFO
Dividende EFO

Bilant contabil

31-Mar-202230-Jun-202230-Sep-2022
Active imobilizate393,347,456394,869,766396,844,778
Imobilizari necorporale600,749546,8041,846,718
Imobilizari corporale258,556,723253,569,551248,388,559
Imobilizari financiare134,189,984140,753,411146,609,501
Active circulante15,482,10516,962,68419,980,687
Stocuri710,8152,547,7802,681,950
Creante3,621,8978,419,37713,631,602
Cheltuieli inregistrate in avans3,558,9502,408,6981,668,152
Investitii financiare pe termen scurt000
Casa si conturi la banci7,590,4433,586,8291,998,983
Alte active circulante000
Active detinute in vederea vanzarii85,91685,91685,916
Total Activ408,915,477411,918,366416,911,381
Datorii58,039,86671,020,86267,596,868
Datorii pe termen scurt13,556,66726,840,76323,824,273
Datorii comerciale9,236,70514,770,2467,292,970
Datorii financiare2,951,7901,097,2016,094,500
Alte datorii pe termen scurt1,139,91510,531,26910,193,959
Provizioane (termen scurt)228,257228,257228,257
Venituri in avans (termen scurt)0213,79014,587
Datorii pe termen lung44,483,19944,180,09943,772,595
Datorii comerciale217,504159,41010,543
Datorii financiare4,010,1943,765,1883,506,551
Alte datorii pe termen lung38,564,27038,564,27038,564,270
Provizioane (termen lung)1,691,2311,691,2311,691,231
Venituri in avans (termen lung)000
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare000
Capitaluri proprii350,875,613340,897,505349,314,518
Capital social143,546,182143,546,182143,546,182
Prime de capital1,895,8551,895,8551,895,855
Rezerve din reevaluare000
Rezultatul reportat5,679,192-45,388,665-45,387,370
Alte rezerve40,956,00689,012,16989,177,838
Alte elemente de capital158,798,378151,831,964160,082,013
Total Pasiv408,915,479411,918,367416,911,386
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-116-

Contul de profit si pierderi

31-Mar-202230-Jun-202230-Sep-2022
Rezultat din exploatare-5,215,773-14,989,301-6,105,688
Venituri din exploatare83,6343,176,83044,240,700
Cifra de afaceri75,7373,160,68635,740,098
Productia capitalizata000
Variatia stocurilor000
Alte venituri din exploatare7,89716,1448,500,602
Cheltuieli de exploatare5,299,40718,166,13150,346,388
Costul marfurilor vandute78,2501,305,0934,853,201
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele000
Amortizare si depreciere2,393,9274,880,5287,334,919
Cheltuieli cu personalul1,047,4535,388,24514,324,770
Alte cheltuieli de exploatare1,779,7776,592,26523,833,498
Rezultat financiar-58,813-128,944-42,174
Venituri din dobanzi000
Cheltuieli cu dobanzile000
Alte venituri si cheltuieli financiare - net-58,813-128,944-42,174
Rezultatul extraordinar - net000
Rezultatul brut-5,274,586-15,118,245-6,147,862
Total Venituri83,6343,176,83044,240,700
Total Cheltuieli5,358,22018,295,07550,388,562
Impozit pe profit00553,368
Alte impozite0134,449134,449
Rezultatul net-5,274,586-15,252,694-6,835,679

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 79% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)