Date financiare EFO - TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Domeniu: Turism
Actiuni EFO
Date Financiare EFO
Dividende EFO

Bilant contabil

31-Dec-202131-Mar-202230-Jun-2022
Active imobilizate395,660,606393,347,456394,869,766
Imobilizari necorporale650,675600,749546,804
Imobilizari corporale260,830,891258,556,723253,569,551
Imobilizari financiare134,179,040134,189,984140,753,411
Active circulante15,132,20015,482,10516,962,684
Stocuri728,650710,8152,547,780
Creante3,866,2613,621,8978,419,377
Cheltuieli inregistrate in avans68,8483,558,9502,408,698
Investitii financiare pe termen scurt000
Casa si conturi la banci10,468,4417,590,4433,586,829
Alte active circulante000
Active detinute in vederea vanzarii85,91685,91685,916
Total Activ410,878,722408,915,477411,918,366
Datorii54,728,52758,039,86671,020,862
Datorii pe termen scurt9,959,29513,556,66726,840,763
Datorii comerciale6,483,1799,236,70514,770,246
Datorii financiare2,563,0562,951,7901,097,201
Alte datorii pe termen scurt684,8031,139,91510,531,269
Provizioane (termen scurt)228,257228,257228,257
Venituri in avans (termen scurt)00213,790
Datorii pe termen lung44,769,23244,483,19944,180,099
Datorii comerciale217,504217,504159,410
Datorii financiare4,296,2274,010,1943,765,188
Alte datorii pe termen lung38,564,27038,564,27038,564,270
Provizioane (termen lung)1,691,2311,691,2311,691,231
Venituri in avans (termen lung)000
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare000
Capitaluri proprii356,150,198350,875,613340,897,505
Capital social143,546,182143,546,182143,546,182
Prime de capital1,895,8551,895,8551,895,855
Rezerve din reevaluare000
Rezultatul reportat-45,449,6525,679,192-45,388,665
Alte rezerve40,956,00640,956,00689,012,169
Alte elemente de capital215,201,807158,798,378151,831,964
Total Pasiv410,878,725408,915,479411,918,367
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)272-116

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202131-Mar-202230-Jun-2022
Rezultat din exploatare58,659,168-5,215,773-14,989,301
Venituri din exploatare117,460,95483,6343,176,830
Cifra de afaceri45,893,10275,7373,160,686
Productia capitalizata000
Variatia stocurilor000
Alte venituri din exploatare71,567,8527,89716,144
Cheltuieli de exploatare58,801,7865,299,40718,166,131
Costul marfurilor vandute7,648,99578,2501,305,093
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele000
Amortizare si depreciere14,142,9102,393,9274,880,528
Cheltuieli cu personalul15,557,4191,047,4535,388,245
Alte cheltuieli de exploatare21,452,4621,779,7776,592,265
Rezultat financiar2,794,458-58,813-128,944
Venituri din dobanzi000
Cheltuieli cu dobanzile000
Alte venituri si cheltuieli financiare - net2,794,458-58,813-128,944
Rezultatul extraordinar - net000
Rezultatul brut61,453,626-5,274,586-15,118,245
Total Venituri120,255,41283,6343,176,830
Total Cheltuieli58,801,7865,358,22018,295,075
Impozit pe profit000
Alte impozite10,324,7810134,449
Rezultatul net51,128,845-5,274,586-15,252,694

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)