Date financiare EFO - TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Domeniu: Turism
Actiuni EFO
Date Financiare EFO
Dividende EFO

Bilant contabil

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Active imobilizate-total210,533,306210,866,393220,478,229
Imobilizari corporale209,434,006184,215,133181,585,949
Imobilizari financiare-25,515,673561,350
Imobilizari necorporale630,962651,405769,558
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total51,667,00946,424,83647,216,105
Casa si conturi la banci20,710,04616,721,93913,279,163
Creante4,188,8531,778,0898,598,908
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri1,684,9931,204,8133,183,953
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans77,4252,108,3911,430,107
Total Activ262,200,316257,291,229267,694,333
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt9,275,04112,080,97924,958,921
Comerciale6,090,97111,853,4214,378,928
Financiare1,273,48401,855,755
Active circulante nete / datorii curente nete40,129,901-20,836,344
Datorii Pe Termen Lung14,159,95814,166,30718,989,465
Comerciale300,653307,002289,822
Financiare--4,840,338
Venituri in Avans-699-6991,309,336
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli707,852936,109936,109
Capitaluri proprii -total238,765,317231,043,943223,745,947
Capital social57,894,99457,600,84957,600,849
Capital subscris varsat57,894,994-57,600,849
Rezerve din reevaluare102,114,289101,637,476101,533,378
Total Pasiv262,200,316257,291,229267,694,333
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)247-251

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Venituri Din Exploatare - total42,246,940573,0296,325,379
Alte venituri din exploatare19,145,89616,45492,485
Cifra de afaceri neta23,101,045556,5755,763,115
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total36,844,7645,339,19417,361,801
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale6,280,6841,819,5382,973,310
Alte cheltuieli de exploatare13,639,0931,534,282-25,514
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)--2,237,891
Cheltuieli cu materii prime si materiale 4,945,167137,369-
Cheltuieli cu personalul11,979,8211,848,0056,631,511
Rezultatul Din Exploatare5,402,176-4,766,166-11,036,423
EBITDA---
Venituri Financiare -total875,09478,392103,696
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total2,17617,16556,136
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 872,91861,22747,560
Rezultatul curent---
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale43,122,034651,4216,429,075
Cheltuieli Totale36,846,9405,356,35917,417,937
Rezultatul Brut6,275,094-4,704,939-10,988,863
Impozit pe profit1,781,755--
Alte impozite377,973--
Rezultat Net4,115,366-4,704,939-10,988,863

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)