Date financiare DAFR - DAFORA SA

Actiuni DAFR
Date Financiare DAFR
Dividende DAFR

Bilant contabil

31-Dec-202131-Mar-202230-Jun-2022
Active imobilizate42,407,00041,204,86522,334,000
Imobilizari necorporale0101,2870
Imobilizari corporale31,777,00030,480,63211,844,000
Imobilizari financiare10,630,00010,622,94610,490,000
Active circulante42,465,00038,816,23335,399,000
Stocuri8,573,0005,561,4953,861,000
Creante33,558,00032,596,57830,453,000
Cheltuieli inregistrate in avans0109,5140
Investitii financiare pe termen scurt000
Casa si conturi la banci334,000548,6461,085,000
Alte active circulante000
Active detinute in vederea vanzarii02,428,2682,190,000
Total Activ84,872,00082,449,36659,923,000
Datorii121,554,000121,857,77193,938,000
Datorii pe termen scurt79,927,00080,843,05977,823,000
Datorii comerciale38,510,00039,125,32540,386,000
Datorii financiare14,628,00015,132,02311,216,000
Alte datorii pe termen scurt000
Provizioane (termen scurt)26,789,00026,585,71126,221,000
Venituri in avans (termen scurt)000
Datorii pe termen lung41,627,00041,014,71216,115,000
Datorii comerciale258,000258,086258,000
Datorii financiare39,865,00039,318,64214,483,000
Alte datorii pe termen lung1,504,0001,437,9841,374,000
Provizioane (termen lung)000
Venituri in avans (termen lung)000
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare000
Capitaluri proprii-36,682,000-39,408,406-34,015,000
Capital social140,969,000140,968,822140,969,000
Prime de capital000
Rezerve din reevaluare000
Rezultatul reportat-244,629,000-244,785,658-241,829,000
Alte rezerve66,978,00064,408,43066,845,000
Alte elemente de capital000
Total Pasiv84,872,00082,449,36559,923,000
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)---

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202131-Mar-202230-Jun-2022
Rezultat din exploatare-6,135,000-2,772,3852,394,685
Venituri din exploatare83,526,0001,639,95511,550,492
Cifra de afaceri83,589,0001,369,7022,319,974
Productia capitalizata000
Variatia stocurilor-247,00000
Alte venituri din exploatare184,000270,2539,230,518
Cheltuieli de exploatare89,661,0004,412,3409,155,807
Costul marfurilor vandute66,00000
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele12,635,000194,020276,440
Amortizare si depreciere27,187,0001,594,1722,263,115
Cheltuieli cu personalul10,086,0001,567,3703,087,482
Alte cheltuieli de exploatare39,687,0001,056,7783,528,770
Rezultat financiar-1,255,000-12,791102,161
Venituri din dobanzi000
Cheltuieli cu dobanzile000
Alte venituri si cheltuieli financiare - net-1,255,000-12,791102,161
Rezultatul extraordinar - net000
Rezultatul brut-7,390,000-2,785,1762,496,846
Total Venituri83,559,0001,639,95511,790,728
Total Cheltuieli90,949,0004,425,1319,293,882
Impozit pe profit-3,726,000-115,812-172,563
Alte impozite000
Rezultatul net-3,664,000-2,669,3642,669,409

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)