Date financiare COTN - COMREP SA Ploiesti

Actiuni COTN
Date Financiare COTN
Dividende COTN

Bilant contabil

30-Jun-202031-Dec-202030-Jun-2021
Active imobilizate-total11,513,65511,603,74811,135,914
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total11,883,58311,367,11010,924,541
Casa si conturi la banci---
Creante6,068,0225,843,1374,812,791
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ13,007,81611,814,74511,856,537
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt10,408,05111,168,95010,212,498
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete1,486,605204,316717,144
Datorii Pe Termen Lung306,548142,14591,180
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans9,9488,9377,925
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total12,693,34311,665,68611,758,444
Capital social---
Capital subscris varsat1,755,2631,755,2631,755,263
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)125126118

Contul de profit si pierderi

30-Jun-202031-Dec-202030-Jun-2021
Venituri Din Exploatare - total8,234,35519,588,46412,792,369
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta9,317,16919,491,9059,497,205
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total9,940,65522,173,20812,530,132
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare-1,706,300-2,584,744262,237
EBITDA---
Venituri Financiare -total192,987532
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total131,905284,086125,428
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -131,886-281,099-124,896
Rezultatul curent-1,706,300-2,865,843262,237
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale8,234,37419,591,45112,792,901
Cheltuieli Totale10,072,56022,457,29412,655,560
Rezultatul Brut-1,838,186-2,865,843137,341
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net-1,838,186-2,865,84392,858

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)