Date financiare COTE - CONPET SA Ploiesti

Actiuni COTE
Date Financiare COTE
Dividende COTE

Bilant contabil

31-Mar-202230-Jun-202230-Sep-2022
Active imobilizate520,871,143530,358,908566,192,336
Imobilizari necorporale7,632,5106,960,1236,284,720
Imobilizari corporale507,442,958518,279,624554,542,448
Imobilizari financiare5,795,6755,119,1615,365,168
Active circulante277,174,000231,277,452217,396,384
Stocuri5,499,4795,369,8596,273,865
Creante48,350,07248,816,74146,532,365
Cheltuieli inregistrate in avans2,705,0062,051,6161,504,250
Investitii financiare pe termen scurt000
Casa si conturi la banci220,619,443175,039,236163,085,904
Alte active circulante000
Active detinute in vederea vanzarii000
Total Activ798,045,143761,636,360783,588,720
Datorii107,486,209114,405,793113,270,566
Datorii pe termen scurt87,168,83993,827,30192,920,539
Datorii comerciale24,911,00836,954,16742,235,956
Datorii financiare000
Alte datorii pe termen scurt52,818,15949,262,32442,571,776
Provizioane (termen scurt)9,439,6727,610,8108,112,807
Venituri in avans (termen scurt)000
Datorii pe termen lung20,317,37020,578,49220,350,027
Datorii comerciale1,287,41115,895,19915,878,714
Datorii financiare000
Alte datorii pe termen lung19,029,9594,683,2934,471,313
Provizioane (termen lung)000
Venituri in avans (termen lung)000
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare000
Capitaluri proprii690,558,934647,230,567670,318,154
Capital social28,569,84228,569,84228,569,842
Prime de capital000
Rezerve din reevaluare18,015,59417,678,68217,348,605
Rezultatul reportat98,562,06141,324,06541,654,142
Alte rezerve526,603,838525,549,037530,011,156
Alte elemente de capital18,807,59934,108,94152,734,409
Total Pasiv798,045,143761,636,360783,588,720
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-1,477-

Contul de profit si pierderi

31-Mar-202230-Jun-202230-Sep-2022
Rezultat din exploatare20,964,24536,511,38555,157,969
Venituri din exploatare133,224,065260,815,132389,542,712
Cifra de afaceri117,166,584233,157,610351,418,786
Productia capitalizata000
Variatia stocurilor000
Alte venituri din exploatare16,057,48127,657,52238,123,926
Cheltuieli de exploatare112,259,820224,303,747334,384,743
Costul marfurilor vandute1,304,7053,426,3245,100,688
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele8,381,16413,368,13321,000,228
Amortizare si depreciere17,780,86927,226,63540,575,983
Cheltuieli cu personalul42,512,53392,763,219135,833,746
Alte cheltuieli de exploatare42,280,54987,519,436131,874,098
Rezultat financiar1,553,2594,062,1086,998,165
Venituri din dobanzi000
Cheltuieli cu dobanzile000
Alte venituri si cheltuieli financiare - net1,553,2594,062,1086,998,165
Rezultatul extraordinar - net000
Rezultatul brut22,517,50440,573,49362,156,134
Total Venituri134,877,960265,085,836396,948,831
Total Cheltuieli112,360,456224,512,343334,792,697
Impozit pe profit4,453,6246,492,9919,696,171
Alte impozite-743,718-28,439-274,446
Rezultatul net18,807,59834,108,94152,734,409

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 79% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)