Date financiare CODE - Softbinator Technologies S.A.

Domeniu: IT
Actiuni CODE
Date Financiare CODE
Dividende CODE

Bilant contabil

31-Dec-202030-Jun-202131-Dec-2021
Active imobilizate959,446934,6635,337,805
Imobilizari necorporale0314,067644,273
Imobilizari corporale959,446620,596733,949
Imobilizari financiare003,959,583
Active circulante4,223,4453,579,0169,362,535
Stocuri000
Creante2,860,4382,203,0764,910,273
Cheltuieli inregistrate in avans77,713114,028177,793
Investitii financiare pe termen scurt000
Casa si conturi la banci1,285,2941,261,9124,274,469
Alte active circulante000
Active detinute in vederea vanzarii000
Total Activ5,182,8914,513,67914,700,340
Datorii2,266,9531,980,4433,295,824
Datorii pe termen scurt2,192,1901,762,9622,855,793
Datorii comerciale170,468329,231231,113
Datorii financiare768,688800,308869,452
Alte datorii pe termen scurt1,253,034633,4231,755,228
Provizioane (termen scurt)000
Venituri in avans (termen scurt)000
Datorii pe termen lung74,763217,481440,031
Datorii comerciale000
Datorii financiare0208,865317,209
Alte datorii pe termen lung000
Provizioane (termen lung)74,7638,616122,822
Venituri in avans (termen lung)000
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare000
Capitaluri proprii2,915,9382,533,23611,404,516
Capital social90,00090,000102,881
Prime de capital001,747,331
Rezerve din reevaluare000
Rezultatul reportat268,0671,045,611258,069
Alte rezerve405,40020,576
Alte elemente de capital2,557,8311,392,2259,275,659
Total Pasiv5,182,8914,513,67914,700,340
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)---

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202030-Jun-202131-Dec-2021
Rezultat din exploatare3,034,2811,628,4994,659,138
Venituri din exploatare12,433,7357,626,20019,066,406
Cifra de afaceri12,338,3546,704,94717,402,620
Productia capitalizata00924,623
Variatia stocurilor0311,2690
Alte venituri din exploatare95,381609,984739,163
Cheltuieli de exploatare9,399,4545,997,70114,407,268
Costul marfurilor vandute000
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele336,30923,44657,514
Amortizare si depreciere123,879126,175256,318
Cheltuieli cu personalul5,224,6873,199,8657,220,908
Alte cheltuieli de exploatare3,714,5792,648,2156,872,528
Rezultat financiar-94,263-2,93221,619
Venituri din dobanzi000
Cheltuieli cu dobanzile5,54828,5370
Alte venituri si cheltuieli financiare - net-88,71525,60521,619
Rezultatul extraordinar - net000
Rezultatul brut2,940,0181,625,5674,680,757
Total Venituri12,433,7357,651,80519,278,642
Total Cheltuieli9,493,7176,026,23814,597,885
Impozit pe profit382,187233,3421,379,962
Alte impozite000
Rezultatul net2,557,8311,392,2253,300,795

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)