Date financiare COBJ - CONSTRUCTII BIHOR SA ORADEA

Actiuni COBJ
Date Financiare COBJ
Dividende COBJ

Bilant contabil

30-Jun-202131-Dec-202130-Jun-2022
Active imobilizate18,166,14117,854,39117,651,296
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale18,069,51217,853,92617,650,831
Imobilizari financiare96,289--
Active circulante88,377,23277,472,66173,827,387
Stocuri45,117,43833,323,88743,194,892
Creante37,359,36824,278,85123,536,507
Cheltuieli inregistrate in avans251,25668,162327,280
Investitii financiare pe termen scurt---
Casa si conturi la banci5,900,42619,869,9237,095,988
Alte active circulante---
Active detinute in vederea vanzarii---
Total Activ106,794,62995,395,21491,805,963
Datorii---
Datorii pe termen scurt30,838,31325,839,50929,769,977
Datorii comerciale6,987,0706,454,5506,019,441
Datorii financiare7,533,3334,533,3334,533,333
Alte datorii pe termen scurt---
Provizioane (termen scurt)---
Venituri in avans (termen scurt)9,084,17755,095265,201
Datorii pe termen lung27,585,18223,332,46317,580,576
Datorii comerciale---
Datorii financiare4,533,3342,266,667-
Alte datorii pe termen lung---
Provizioane (termen lung)---
Venituri in avans (termen lung)---
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare---
Capitaluri proprii32,627,33035,656,34438,023,753
Capital social3,144,5613,144,5613,144,561
Prime de capital---
Rezerve din reevaluare---
Rezultatul reportat---
Alte rezerve---
Alte elemente de capital---
Total Pasiv106,794,62995,395,21491,805,963
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)201192182

Contul de profit si pierderi

30-Jun-202131-Dec-202130-Jun-2022
Rezultat din exploatare1,016,9175,093,8142,529,997
Venituri din exploatare32,722,36981,729,64539,748,503
Cifra de afaceri10,198,43966,954,24522,942,658
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Alte venituri din exploatare---
Cheltuieli de exploatare31,705,45276,635,83137,218,506
Costul marfurilor vandute---
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele---
Amortizare si depreciere---
Cheltuieli cu personalul---
Alte cheltuieli de exploatare---
Rezultat financiar-275,554-534,771-162,588
Venituri din dobanzi9911,983918
Cheltuieli cu dobanzile232,677457,602156,449
Alte venituri si cheltuieli financiare - net-43,868-79,152-7,057
Rezultatul extraordinar - net---
Rezultatul brut741,3634,559,0432,367,409
Total Venituri32,738,28381,765,23339,773,008
Total Cheltuieli31,996,92077,206,19037,405,599
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultatul net711,1203,740,1342,367,409

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 79% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)