Date financiare CNTE - CONTED SA DOROHOI

Actiuni CNTE
Date Financiare CNTE
Dividende CNTE

Bilant contabil

30-Sep-202031-Dec-202030-Jun-2021
Active imobilizate-total5,554,7625,443,1565,230,927
Imobilizari corporale5,481,2055,438,450-
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale6,3304,706-
din care: Terenuri si constructii---
Participatii-00
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total6,842,9267,031,6256,325,670
Casa si conturi la banci386,2871,269,035-
Creante4,785,8053,927,6433,669,180
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri1,619,7431,825,149-
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans51,0919,798-
Total Activ12,397,68812,474,7819,478,674
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt1,860,2242,318,0662,178,820
Comerciale1,798,8362,044,576-
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete-4,978,2214,247,020
Datorii Pe Termen Lung314,482306,533291,980
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans-00
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli61,388273,490-
Capitaluri proprii -total10,222,9829,850,1829,125,566
Capital social2,284,3602,284,360-
Capital subscris varsat-2,284,3602,284,360
Rezerve din reevaluare2,636,9442,587,258-
Total Pasiv12,397,68812,474,781-
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-331335

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202031-Dec-202030-Jun-2021
Venituri Din Exploatare - total11,035,97613,941,9034,917,882
Alte venituri din exploatare17,79018,079-
Cifra de afaceri neta9,525,27711,922,9973,032,791
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor-69,967118,071-
Cheltuieli de Exploatare -total9,673,21012,955,1815,687,130
Ajustari privind provizioanele-251,628-39,526-
Ajustari de valoare privind activele circulante950-
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale352,511464,117-
Alte cheltuieli de exploatare1,033,9941,389,249-
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)35,94153,124-
Cheltuieli cu materii prime si materiale 900,1451,309,922-
Cheltuieli cu personalul7,602,2389,778,245-
Rezultatul Din Exploatare1,362,766986,722-769,248
EBITDA---
Venituri Financiare -total79,70984,21349,715
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total30,96240,17119,636
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 48,74744,04230,079
Rezultatul curent1,411,5131,030,764-
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale11,115,68514,026,1164,967,597
Cheltuieli Totale9,704,17212,995,3525,706,766
Rezultatul Brut1,411,5131,030,764-739,169
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net1,411,5131,030,764-739,169

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)