Date financiare BVB - SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA

Domeniu: Burse
Actiuni BVB
Date Financiare BVB
Dividende BVB

Bilant contabil

30-Sep-202131-Dec-202131-Mar-2022
Active imobilizate86,010,79370,763,75279,133,368
Imobilizari necorporale11,229,24811,434,74711,144,807
Imobilizari corporale7,247,5147,665,7257,687,229
Imobilizari financiare67,534,03151,663,28060,301,332
Active circulante103,905,393118,800,180116,099,718
Stocuri000
Creante6,769,6827,318,4728,577,447
Cheltuieli inregistrate in avans785,635847,2201,390,009
Investitii financiare pe termen scurt000
Casa si conturi la banci48,900,61749,955,20163,648,756
Alte active circulante47,449,45960,679,28742,483,506
Active detinute in vederea vanzarii000
Total Activ189,916,186189,563,932195,233,086
Datorii46,210,19744,238,45845,283,096
Datorii pe termen scurt41,041,28339,560,82540,864,400
Datorii comerciale33,863,96632,079,43731,431,966
Datorii financiare5,063,6824,985,1555,093,592
Alte datorii pe termen scurt438,681552,4801,100,818
Provizioane (termen scurt)0542,519581,519
Venituri in avans (termen scurt)1,674,9541,401,2342,656,505
Datorii pe termen lung5,168,9144,677,6334,418,696
Datorii comerciale000
Datorii financiare5,168,9144,677,6334,418,696
Alte datorii pe termen lung000
Provizioane (termen lung)000
Venituri in avans (termen lung)000
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare000
Capitaluri proprii143,705,989145,325,474149,949,990
Capital social80,492,45980,492,46080,492,460
Prime de capital6,297,3866,297,3866,297,386
Rezerve din reevaluare3,385,3553,385,3553,385,355
Rezultatul reportat2,102,8053,796,9698,725,017
Alte rezerve11,781,43112,076,95912,335,964
Alte elemente de capital39,646,55339,276,34538,713,808
Total Pasiv189,916,186189,563,932195,233,086
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)---

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202131-Dec-202131-Mar-2022
Rezultat din exploatare1,671,9782,661,2185,680,483
Venituri din exploatare32,676,44646,170,47815,603,730
Cifra de afaceri32,415,41445,729,96915,476,743
Productia capitalizata000
Variatia stocurilor000
Alte venituri din exploatare261,032440,509126,987
Cheltuieli de exploatare31,004,46843,509,2609,923,247
Costul marfurilor vandute000
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele000
Amortizare si depreciere000
Cheltuieli cu personalul15,890,31022,104,8685,489,128
Alte cheltuieli de exploatare15,114,15821,404,3924,434,119
Rezultat financiar2,946,4503,688,560727,362
Venituri din dobanzi000
Cheltuieli cu dobanzile000
Alte venituri si cheltuieli financiare - net2,946,4503,688,560727,362
Rezultatul extraordinar - net000
Rezultatul brut4,618,4286,349,7786,407,845
Total Venituri35,622,89649,859,03816,331,092
Total Cheltuieli31,004,46843,509,2609,923,247
Impozit pe profit792,8611,057,654963,758
Alte impozite000
Rezultatul net3,825,5675,292,1245,444,087

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)