Date financiare BVB - SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA

Domeniu: Burse
Actiuni BVB
Date Financiare BVB
Dividende BVB

Bilant contabil

31-Mar-202230-Jun-202230-Sep-2022
Active imobilizate79,133,36871,397,50972,688,849
Imobilizari necorporale11,144,80710,768,96910,322,067
Imobilizari corporale7,687,2297,765,8639,122,263
Imobilizari financiare60,301,33252,862,67753,244,519
Active circulante116,099,718118,630,261119,277,688
Stocuri000
Creante8,577,44710,853,2798,301,964
Cheltuieli inregistrate in avans1,390,0091,289,510939,448
Investitii financiare pe termen scurt000
Casa si conturi la banci63,648,75650,793,14752,168,363
Alte active circulante42,483,50655,694,32557,867,913
Active detinute in vederea vanzarii000
Total Activ195,233,086190,027,770191,966,537
Datorii45,283,09644,899,81144,656,061
Datorii pe termen scurt40,864,40040,898,36041,151,783
Datorii comerciale31,431,96632,351,86332,880,370
Datorii financiare5,093,5925,078,3595,200,698
Alte datorii pe termen scurt1,100,818592,611499,736
Provizioane (termen scurt)581,519627,019673,019
Venituri in avans (termen scurt)2,656,5052,248,5081,897,960
Datorii pe termen lung4,418,6964,001,4513,504,278
Datorii comerciale000
Datorii financiare4,418,6964,001,4513,504,278
Alte datorii pe termen lung000
Provizioane (termen lung)000
Venituri in avans (termen lung)000
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare000
Capitaluri proprii149,949,990145,127,959147,310,476
Capital social80,492,46080,492,46080,492,460
Prime de capital6,297,3866,297,3866,297,386
Rezerve din reevaluare3,385,3553,385,3553,385,355
Rezultatul reportat8,725,0173,999,4725,696,295
Alte rezerve12,335,96412,749,98812,908,829
Alte elemente de capital38,713,80838,203,29838,530,151
Total Pasiv195,233,086190,027,770191,966,537
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)---

Contul de profit si pierderi

31-Mar-202230-Jun-202230-Sep-2022
Rezultat din exploatare5,680,4838,211,9909,141,474
Venituri din exploatare15,603,73030,470,23742,686,470
Cifra de afaceri15,476,74330,029,20542,082,153
Productia capitalizata000
Variatia stocurilor000
Alte venituri din exploatare126,987441,032604,317
Cheltuieli de exploatare9,923,24722,258,24733,544,996
Costul marfurilor vandute000
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele000
Amortizare si depreciere000
Cheltuieli cu personalul5,489,12812,526,29918,839,440
Alte cheltuieli de exploatare4,434,1199,731,94814,705,556
Rezultat financiar727,3621,962,6203,346,891
Venituri din dobanzi000
Cheltuieli cu dobanzile000
Alte venituri si cheltuieli financiare - net727,3621,962,6203,346,891
Rezultatul extraordinar - net000
Rezultatul brut6,407,84510,174,61012,488,365
Total Venituri16,331,09232,432,85746,033,361
Total Cheltuieli9,923,24722,258,24733,544,996
Impozit pe profit963,7581,412,1721,772,255
Alte impozite000
Rezultatul net5,444,0878,762,43810,716,110

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 79% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)