Date financiare BVB - SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA

Domeniu: Burse
Actiuni BVB
Date Financiare BVB
Dividende BVB

Bilant contabil

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Active imobilizate-total82,384,212101,312,018101,983,897
Imobilizari corporale7,831,6587,637,5467,506,872
Imobilizari financiare66,827,23889,980,30190,995,201
Imobilizari necorporale3,833,5083,694,1713,481,824
din care: Terenuri si constructii---
Participatii0--
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total129,065,783115,670,741109,174,879
Casa si conturi la banci6,573,30812,364,71812,046,113
Creante6,334,5966,612,8657,006,520
Investitii financiare pe termen scurt SIF-362,863483,118
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans661,1781,330,3391,173,748
Total Activ211,449,995216,982,759211,158,776
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt60,199,24860,030,33462,744,141
Comerciale-32,455,14131,867,643
Financiare1,230,8752,569,3502,512,545
Active circulante nete / datorii curente nete2,936,314-1,363,046
Datorii Pe Termen Lung2,396,3876,069,1455,707,347
Comerciale---
Financiare2,396,3876,069,1455,707,347
Venituri in Avans1,321,2042,383,5712,106,289
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total148,854,360150,883,281142,707,288
Capital social80,492,46080,492,45980,492,459
Capital subscris varsat80,492,460-80,492,460
Rezerve din reevaluare3,385,3553,385,3553,385,355
Total Pasiv211,449,995216,982,759211,158,775
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)41-42

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Venituri Din Exploatare - total42,235,3129,884,03520,926,842
Alte venituri din exploatare164,88042,155134,730
Cifra de afaceri neta42,070,4329,841,88020,792,112
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total36,761,9349,073,20519,808,453
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare16,317,1584,345,1579,812,807
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul20,444,7764,728,0489,995,646
Rezultatul Din Exploatare5,473,378810,8301,118,389
EBITDA---
Venituri Financiare -total3,230,6281,624,8552,091,614
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total1,610,031-620,002
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 1,888,3451,624,8552,091,614
Rezultatul curent7,361,7232,435,6853,210,003
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---67,577
Venituri Totale29,888,173-13,640,998
Cheltuieli Totale19,321,906-9,390,477
Rezultatul Brut7,361,7232,435,6853,210,003
Impozit pe profit1,100,763393,786570,969
Alte impozite---
Rezultat Net6,260,9602,041,8992,571,457

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)