Date financiare BVB - SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA

Actiuni BVB
Date Financiare BVB
Dividende BVB

Bilant contabil

31-Dec-201831-Mar-201930-Jun-2019
Active imobilizate-total75,338,48475,491,96874,749,558
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare---
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale3,357,1153,136,6412,972,030
Imobilizari corporale7,900,0847,911,8247,637,262
Imobilizari financiare64,081,28564,443,50364,140,268
Actiuni cotate---
Active circulante-total139,276,779126,216,078112,929,318
Certificate de depozit---
Depozite bancare21,555,75016,670,60318,493,443
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF9,496,7198,185,2594,901,813
Cheltuieli in avans500,877957,580977,954
Total Activ214,615,263201,708,046187,678,876
Venituri in Avans779,5311,355,0711,388,507
DATORII -TOTAL94,176,67677,001,87971,454,820
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii---
Datorii comerciale-57,658,47951,041,728
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total120,438,587123,351,096114,835,548
Capital social80,492,46080,492,46080,492,460
Capital subscris varsat80,492,460-80,492,460
Rezerve10,459,21610,458,72110,446,758
Rezerve din reevaluare3,644,1413,644,1413,644,141
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv214,615,263201,708,046187,678,876

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201831-Mar-201930-Jun-2019
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL39,824,8878,858,33117,741,902
Venituri din diferente de curs valutar---
Venituri din dobanzi---
Venituri din imobilizari financiare---
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL30,953,2037,241,40215,176,230
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile---
Cheltuieli cu personalul---
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent-3,308,0224,665,059
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar-202,778--
Venituri Totale30,237,245-14,075,213
Cheltuieli Totale19,067,103-9,072,509
Rezultatul Brut12,453,8843,308,0224,665,059
Impozit pe profit2,055,309547,797796,659
Rezultat Net10,195,7972,723,3033,868,400

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 74% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)