Date financiare BUCU - BUCUR OBOR SA BUCURESTI

Actiuni BUCU
Date Financiare BUCU
Dividende BUCU

Bilant contabil

30-Sep-202131-Dec-202131-Mar-2022
Active imobilizate0114,583,9020
Imobilizari necorporale06,9900
Imobilizari corporale0114,575,9120
Imobilizari financiare01,0000
Active circulante016,792,5940
Stocuri093,4560
Creante07,307,7580
Cheltuieli inregistrate in avans023,0370
Investitii financiare pe termen scurt09,000,0000
Casa si conturi la banci0368,3430
Alte active circulante000
Active detinute in vederea vanzarii000
Total Activ0131,376,4960
Datorii09,800,8680
Datorii pe termen scurt05,005,2020
Datorii comerciale000
Datorii financiare000
Alte datorii pe termen scurt05,004,2020
Provizioane (termen scurt)000
Venituri in avans (termen scurt)01,0000
Datorii pe termen lung04,795,6660
Datorii comerciale000
Datorii financiare000
Alte datorii pe termen lung000
Provizioane (termen lung)02,278,0630
Venituri in avans (termen lung)02,517,6030
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare000
Capitaluri proprii0121,575,6280
Capital social01,337,5750
Prime de capital000
Rezerve din reevaluare0102,441,7400
Rezultatul reportat08,099,9500
Alte rezerve0267,5150
Alte elemente de capital09,428,8480
Total Pasiv0131,376,4960
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-36-

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202131-Dec-202131-Mar-2022
Rezultat din exploatare10,437,22912,383,3194,133,913
Venituri din exploatare25,630,12934,287,3558,777,532
Cifra de afaceri25,108,57633,764,6018,775,045
Productia capitalizata000
Variatia stocurilor000
Alte venituri din exploatare521,553522,7542,487
Cheltuieli de exploatare15,192,90021,904,0364,643,619
Costul marfurilor vandute000
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele0118,76425,319
Amortizare si depreciere011,609,2302,156,713
Cheltuieli cu personalul03,877,745520,863
Alte cheltuieli de exploatare15,192,9006,298,2971,940,724
Rezultat financiar275,081332,88390,275
Venituri din dobanzi000
Cheltuieli cu dobanzile09390
Alte venituri si cheltuieli financiare - net275,081333,82290,275
Rezultatul extraordinar - net6,058,68701,661,265
Rezultatul brut16,770,99712,716,2025,885,453
Total Venituri31,963,89734,621,17710,529,072
Total Cheltuieli15,192,90021,904,9754,643,619
Impozit pe profit2,625,0473,287,354956,108
Alte impozite000
Rezultatul net14,145,9509,428,8484,929,345

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)