Date financiare BRCR - BRAICONF SA BRAILA

Domeniu: Textile
Actiuni BRCR
Date Financiare BRCR
Dividende BRCR

Bilant contabil

31-Dec-201930-Jun-202031-Dec-2020
Active imobilizate-total7,753,0617,441,70220,273,678
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total21,353,14822,456,67915,172,185
Casa si conturi la banci---
Creante5,205,9166,265,0134,145,939
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ20,107,56121,667,25326,966,225
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt10,724,5799,736,1889,417,744
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete12,354,50014,225,5516,692,547
Datorii Pe Termen Lung105,783--
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans424242
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total19,694,98321,360,45826,442,966
Capital social---
Capital subscris varsat4,481,5504,481,5504,481,550
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)780760648

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201930-Jun-202031-Dec-2020
Venituri Din Exploatare - total42,115,69621,688,00335,977,139
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta38,697,36319,933,23133,068,442
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total46,971,90819,985,29040,998,053
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare-4,856,2121,702,713-5,020,914
EBITDA---
Venituri Financiare -total555,53470,336107,859
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total189,741107,574188,898
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 365,793-37,238-81,039
Rezultatul curent-4,490,4191,702,713-5,101,953
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale42,671,23021,758,33936,084,998
Cheltuieli Totale47,161,64920,092,86441,186,951
Rezultatul Brut-4,490,4191,665,475-5,101,953
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net-4,490,4191,665,475-5,101,953

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)