Date financiare BNET - BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI

Actiuni BNET
Date Financiare BNET
Dividende BNET

Bilant contabil

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Active imobilizate-total44,532,54245,298,54142,546,806
Imobilizari corporale5,443,4235,059,3301,893,046
Imobilizari financiare8,534,9839,581,7669,995,650
Imobilizari necorporale29,903,93629,913,68130,112,718
din care: Terenuri si constructii---
Participatii8,527,500-10,050,769
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total57,820,11955,410,95060,872,190
Casa si conturi la banci24,872,65532,277,71326,243,252
Creante30,330,71219,814,99628,560,071
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri1,157,0521,714,1931,659,529
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ102,352,661100,709,492103,418,996
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt38,741,79127,622,23333,171,403
Comerciale28,745,41118,011,26724,240,932
Financiare9,875,1769,517,2178,687,925
Active circulante nete / datorii curente nete12,080,437-21,058,850
Datorii Pe Termen Lung35,964,56035,141,25728,212,902
Comerciale---
Financiare35,964,56035,117,43028,127,572
Venituri in Avans400,092--
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total27,646,30937,946,00342,034,691
Capital social26,443,13928,260,99448,043,690
Capital subscris varsat26,443,139-48,043,690
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv102,352,661100,709,492103,418,996
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)7-9

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Venituri Din Exploatare - total109,643,58820,492,76148,446,923
Alte venituri din exploatare451,828289,530278,982
Cifra de afaceri neta109,191,76020,203,23148,167,941
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total105,287,70621,284,86647,794,584
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale1,993,977--
Alte cheltuieli de exploatare17,562,340--
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)87,725,36618,248,62437,602,853
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul10,272,2973,036,2425,927,163
Rezultatul Din Exploatare4,355,882-792,105652,339
EBITDA16,400,000--
Venituri Financiare -total1,319,4701,246,5122,608,052
Venituri din dobanzi-1,246,512-
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total4,191,108990,1361,669,492
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -2,871,638256,3761,386,593
Rezultatul curent--535,7292,038,932
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale110,963,05821,739,27351,503,008
Cheltuieli Totale109,478,81422,275,00249,464,076
Rezultatul Brut1,484,245-535,7282,038,932
Impozit pe profit459,21132,110457,639
Alte impozite---
Rezultat Net1,025,034-503,6171,581,294

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)