Date financiare BCM - CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE

Domeniu: Turism
Actiuni BCM
Date Financiare BCM
Dividende BCM

Bilant contabil

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Active imobilizate-total31,042,03331,829,19229,119,999
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare7,133,2357,460,2165,522,714
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total7,238,6836,576,1549,525,116
Casa si conturi la banci439,2976,413,0288,778,947
Creante338,193-351,552
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri168,096163,126200,680
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ38,280,71638,405,34638,645,115
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt312,236-673,964
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete13,810,598-14,372,133
Datorii Pe Termen Lung---
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans2,383-1,733
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total37,630,72237,799,55637,906,559
Capital social31,078,30731,078,30731,078,307
Capital subscris varsat16,231,941-16,231,941
Rezerve din reevaluare-14,563,95714,522,494
Total Pasiv38,280,71638,405,34638,645,115
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)61-49

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Venituri Din Exploatare - total3,621,433964,9001,979,940
Alte venituri din exploatare3,427425750
Cifra de afaceri neta3,618,006964,4751,979,190
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total5,088,1131,184,5782,443,740
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale624,280156,380311,513
Alte cheltuieli de exploatare916,753117,640309,851
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)788,647183,612392,475
Cheltuieli cu materii prime si materiale 762,300243,413436,084
Cheltuieli cu personalul1,996,133402,019833,484
Rezultatul Din Exploatare-1,466,680-219,678-463,800
EBITDA---
Venituri Financiare -total300,72561,549118,877
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total789,401-326,96338,669
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -488,676388,512739,637
Rezultatul curent-1,955,356168,834275,837
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale3,922,1581,026,4492,719,577
Cheltuieli Totale5,877,514857,6152,443,740
Rezultatul Brut-1,955,356168,834275,837
Impozit pe profit16,41800
Alte impozite---
Rezultat Net-1,971,774168,834275,837

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)