Date financiare ARS - AEROSTAR S.A.

Domeniu: Aeronautica
Actiuni ARS
Date Financiare ARS
Dividende ARS

Bilant contabil

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Active imobilizate-total190,422,000184,963,000197,178,000
Imobilizari corporale187,918,000182,530,000178,298,000
Imobilizari financiare52,00052,00052,000
Imobilizari necorporale663,000584,000600,000
din care: Terenuri si constructii---
Participatii0-0
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total339,689,000377,686,000372,343,000
Casa si conturi la banci202,660,000218,040,000239,535,000
Creante40,111,00068,146,00041,311,000
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri96,918,00091,500,00090,374,000
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans1,356,0002,267,0001,915,000
Total Activ547,052,000580,277,000569,521,000
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt22,808,00041,233,00040,605,000
Comerciale12,060,00026,018,00024,609,000
Financiare10,748,00014,178,000-
Active circulante nete / datorii curente nete315,334,673-331,645,311
Datorii Pe Termen Lung21,185,00021,169,00026,147,000
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans7,048,0006,411,0006,238,000
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli115,641,000111,874,000104,748,000
Capitaluri proprii -total380,370,000399,590,000398,021,000
Capital social48,729,00048,729,00048,729,000
Capital subscris varsat48,728,784-48,728,784
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv547,052,000580,277,000569,521,000
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)1,731-1,556

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Venituri Din Exploatare - total316,408,00091,644,000181,982,000
Alte venituri din exploatare4,783,0002,293,0001,229,000
Cifra de afaceri neta294,839,00091,719,000174,764,000
Productia capitalizata1,865,000--
Variatia stocurilor14,921,000-2,368,0004,433,000
Cheltuieli de Exploatare -total278,059,00072,475,000143,401,000
Ajustari privind provizioanele-3,389,000-3,767,000-10,893,000
Ajustari de valoare privind activele circulante9,814,0002,870,0006,572,000
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale25,018,0006,671,00013,309,000
Alte cheltuieli de exploatare32,071,0007,417,0001,531,000
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale 96,843,00030,466,00060,381,000
Cheltuieli cu personalul117,702,00028,818,00057,974,000
Rezultatul Din Exploatare38,349,00019,169,00038,581,000
EBITDA---
Venituri Financiare -total9,868,0003,916,0005,524,000
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total6,158,000850,0002,347,000
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 3,710,0003,066,0003,177,000
Rezultatul curent42,059,00016,103,00035,404,000
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale326,276,00095,560,000187,506,000
Cheltuieli Totale284,217,00073,325,000145,748,000
Rezultatul Brut42,059,00022,235,00041,758,000
Impozit pe profit3,616,0002,988,0005,760,000
Alte impozite---
Rezultat Net38,443,00019,247,00035,998,000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)